Hovs Viltvårdsområde årsmöte 19/6

har årsmöte i Hovs Bygdegård
onsdagen den 19/6 18.00
Stadgeenliga ärenden
En ev. anslutning till NY E4 älgskötselområde
VÄLKOMMEN

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar