Arkiv | mars, 2017

Eftersöksträff

Torsdagen den 6 april kl 19  i Tensta Bygdegård

 Eftersöksjägare, i år är det tänkt att vi startar vårens spårträning med en inomhusträff ikring Eftersök. Vi ser gärna att de flesta Eftersöksjägare verksamma i Jaktvårdskretsarna norr om Uppsala kommer på Eftersöksträffen, då ett av huvudsyftena är att förbättra kontakterna och samarbetet mellan eftersöksjägarna i området, så att det blir lättare att be om hjälp med en kompletterande hund eller skytt. Det är även tänkt att vi ska diskutera problem och svårigheter i samband med eftersök och särskilt trafikeftersök. Exempel på diskussions punkter anges nedan.

Förslag på lämplig spår- och eftersöksträning för mera erfarna Eftersöksekipage kommer även att presenteras. Förhoppningsvis kan vi genom kontakterna bilda mindre grupper, som vill träna mer ändamålsenligt och vid fler tillfällen än Kretsarnas Viltspårträning. Det är bättre och roligare att träna tillsammans och det blir kanske lättare av.

  Föreslagna Diskussionspunkter

a)      Trafikeftersök på Rådjur

b)      Mörkerspårning – personsäkerhet

c)      Skytte – Avfångning med hund i koppel  alt. löshund

d)     Vapenhantering under eftersök

e)      Trafiksäkerhet vid arbete på väg

f)       Eftersök, som ensamarbete eller i team

g)      Rapportering och kvittblivning av kadaver (ex. vildsvin)

h)      När friskförklara

i)        Orsaker till ouppklarade eftersök

j)        Bästa tillgängliga Eftersöksekipage?

k)      När avböja Eftersök eller kalla in nytt eftersöksekipage

l)        Hur kan Eftersöksekipage bli bättre

  

Hans Pettersson

Jägarförbundets Eftersöksinstruktör, Trafikeftersöksjägare och Hundansvarig Vattholma JVK

Läs mer

Vattholma Viltskötselområdes Medlems- och Samrådsmöte Kallelse

2017-03-30 kl 18:30 i Tensta Bygdegård

 Till mötet kallas främst Jaktledare och Markägare, men även andra jägare inom Vattholma Viltskötselområde. Det är viktigt med en god uppslutning, då mötet kan få stor betydelse för Viltskötselområdets framtid. Den gångna Älg- och Kronhjortsjakten samt deras förekomst och betesskadors eventuella inverkan på Skötselplanerna skall redovisas och diskuteras. Det senaste förslaget på Sammanslagningar av Älgskötselområden inom Österbybruks Älgförvaltningsområde kommer att redovisas. Vi måste därmed ta ställning till ett eventuellt samgående och därmed en upplösning av Vattholma Viltskötselområde. Särskild Kallelse och Information sänd även via e-mail eller vanlig post.

Läs mer