Eftersöksträff

Torsdagen den 6 april kl 19  i Tensta Bygdegård

 Eftersöksjägare, i år är det tänkt att vi startar vårens spårträning med en inomhusträff ikring Eftersök. Vi ser gärna att de flesta Eftersöksjägare verksamma i Jaktvårdskretsarna norr om Uppsala kommer på Eftersöksträffen, då ett av huvudsyftena är att förbättra kontakterna och samarbetet mellan eftersöksjägarna i området, så att det blir lättare att be om hjälp med en kompletterande hund eller skytt. Det är även tänkt att vi ska diskutera problem och svårigheter i samband med eftersök och särskilt trafikeftersök. Exempel på diskussions punkter anges nedan.

Förslag på lämplig spår- och eftersöksträning för mera erfarna Eftersöksekipage kommer även att presenteras. Förhoppningsvis kan vi genom kontakterna bilda mindre grupper, som vill träna mer ändamålsenligt och vid fler tillfällen än Kretsarnas Viltspårträning. Det är bättre och roligare att träna tillsammans och det blir kanske lättare av.

  Föreslagna Diskussionspunkter

a)      Trafikeftersök på Rådjur

b)      Mörkerspårning – personsäkerhet

c)      Skytte – Avfångning med hund i koppel  alt. löshund

d)     Vapenhantering under eftersök

e)      Trafiksäkerhet vid arbete på väg

f)       Eftersök, som ensamarbete eller i team

g)      Rapportering och kvittblivning av kadaver (ex. vildsvin)

h)      När friskförklara

i)        Orsaker till ouppklarade eftersök

j)        Bästa tillgängliga Eftersöksekipage?

k)      När avböja Eftersök eller kalla in nytt eftersöksekipage

l)        Hur kan Eftersöksekipage bli bättre

  

Hans Pettersson

Jägarförbundets Eftersöksinstruktör, Trafikeftersöksjägare och Hundansvarig Vattholma JVK

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar