Vattholma Viltskötselområdes Medlems- och Samrådsmöte Kallelse

2017-03-30 kl 18:30 i Tensta Bygdegård

 Till mötet kallas främst Jaktledare och Markägare, men även andra jägare inom Vattholma Viltskötselområde. Det är viktigt med en god uppslutning, då mötet kan få stor betydelse för Viltskötselområdets framtid. Den gångna Älg- och Kronhjortsjakten samt deras förekomst och betesskadors eventuella inverkan på Skötselplanerna skall redovisas och diskuteras. Det senaste förslaget på Sammanslagningar av Älgskötselområden inom Österbybruks Älgförvaltningsområde kommer att redovisas. Vi måste därmed ta ställning till ett eventuellt samgående och därmed en upplösning av Vattholma Viltskötselområde. Särskild Kallelse och Information sänd även via e-mail eller vanlig post.

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar