Lodjursinventering 2021

Då är en inventering av lodjur och familjegrupper på gång i Uppland. Läs nedan info från Jägarförbundet och Länsstyrelsen Uppland.

 

Här en karta över inventerade lo familjer i Uppland per 29/1-2021 – Källa: Sebastian Olofsson Länsstyrelsen Uppland

 

Information om inventering av lodjur:

Tillsammans kan vi göra en insats!

Jägareförbundet Uppsala län och Länsstyrelsen i Uppsala län genomför tillsammans en enklare
områdesinventering av familjegrupper av lodjur. Detta kräver snö vilket vi
hoppas på.

Vi genomför detta helgen 6-7 februari men har 13-14 februari som
reserv om det inte är spårförhållanden den första helgen.

Vi behöver din hjälp att uppmana alla att vara ute denna helg för att leta efter
spår av flera lodjur som går tillsammans och meddela Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens fältpersonal genomför sedan spårning av lodjuren.

Vad kan jag göra för att hjälpa till?
• Kör av vägarna i ditt område
• Rapportera om du ser spår av familjegrupper av lodjur
• Kolla din åtelkamera
• Berätta för din omgivning att det är inventering 6-7 februari
Hur rapporterar jag?
• Via appen Skandobs touch. Laddas ner gratis från Google Play och App Store
• Via hemsidan www.skandobs.se

Eller

• Direkt till inventeringsansvarige på Länsstyrelsen,

Sebastian Olofsson 010-223 32 66
sebastian.olofsson@lansstyrelsen.se eller
Anton Näsman 010233 34 34 anton.nasman@lansstyrelsen.se

Om inventering sker 13-14 februari är det Sebastian och
Lars Björk 010-58 47 679 lars.bjork@jagareforbundet.se istället för
Anton
 De sänder sedan ut spårpatruller som genomför bakspårning
 Kolla åtel kamerorna också och är det bilder från denna helg på
familjegrupper så rapporterar Ni det till ovanstående.

Hur ser ett lodjursspår ut?

Ett lodjursspår är mellan 6-10 cm stort och den har fyra tår. Det som är typiskt
är att spåret är asymmetriskt. Det vill säga, tårna är olika långa till skillnad hos
ett hunddjur där båda mellantårna är lika långa.

Lodjuren har väldigt mycket hår på tassarna vilket gör att spåren kan bli väldigt stora i snön.
Lodjur går ofta i varandras spår, särskilt om det är mycket snö. För att se om
det är ett eller flera lodjur som lämnat spår kan man behöva gå en liten bit
efter spåret för att se om de delar på sig vid nåt tillfälle och exempelvis går på
var sin sida om ett träd eller liknande.

Start av inventering

Det krävs bra spårförhållanden för att genomföra inventeringen och att den ska bli bra.
Jägareförbundet och länsstyrelsen beslutar under veckan att det finns förutsättningar för
inventering.

 

 

 

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar