Eftersökskurser i Uppsala våren 2016

En satsning på eftersöksutbildning görs i Uppsala under våren 2016. Två olika Eftersökskurser planeras, dels Jägarförbundets Eftersökskurs – den Praktiska delen och en Vidareutbildning i Eftersök på Klövvilt. Den första kursen lämpar sig för den som nyligen genomgått den digitala delen av Jägarförbundets Eftersökskurs och har en hund, som har grunder i spårning motsvarande godkänt i Viltspårprovets anlagsklass.

Vidareutbildningskursen riktar sig till mer erfarna eftersöksjägare, som vill repetera och utveckla sitt kunnande inom eftersök. Kursdeltagaren bör även ha en erfaren eftersökshund för träning och samverkan med både under och efter kursen.

 

Jägarförbundets Eftersökskurs – Praktiska delen

Kursen utgör den praktiska delen av Jägarförbundets Eftersökskurs och lämpar sig för den som nyligen genomgått den digitala delen av utbildningen och har en hund lämplig för eftersök. Hunden bör ha grunder i spårning motsvarande godkänt i Viltspårprovets anlagsprov.

Syfte: Ge deltagarna en praktiskt inriktad kurs, som ger värdefulla kunskaper om träning och genomförande av eftersök. Kursen är helt anpassad efter Jägarförbundets kursplan för den praktiska delen av eftersöksutbildningen.

Mål: Ge deltagarna fördjupade kunskaper om och färdigheter i:

Eftersökens upplägg, Säkerhet under alla faser, Arbetet på skott- och olycksplatser, Spårträning – för hund och förare, Utbildning och användning av eftersökshundar, Samarbete och förmedling för ökat uppklarande, Viltets anatomi, Eftersöksskytte, Eftersöksjuridik, Trafikeftersök.

Övrigt: Kursdeltagare, som innan kursen utvecklat en god relation och ett väl utvecklat samspel med sin hund, har en stor fördel. Svenska Jägareförbundets lydnadskurs erbjuder ett utmärkt sätt att uppnå detta.

Längd: 27 tim, fördelade på 6 sammankomster, två teorikvällar en i början och en i slutet av kursen, två hela lördagar 23/4 och 7/5, samt två vardagskvällar för mörkerspårning och eftersöksskytte.

Kursstart: Torsdagen den 21/4 kl 18.30 på Studiefrämjandet, Portalgatan 2B, Uppsala

Kostnad: 1 250 kr

Max deltagare antal: 10

Kursledare: Hans Pettersson, Jägareförbundets Eftersöksinstruktör, tel. 070-2055158, med biträde av ytterligare SJF:s eftersöks- och skytteinstruktörer. För mer information kontakta kursledaren per telefon eller e-mail Hans.Pettersson@slu.se .

Anmälan: Sker på Studiefrämjandets hemsida. Skicka gärna även anmälan med e-mail till kursledaren Hans.Pettersson@slu.se

 

Eftersök på Klövvilt – Vidareutbildning

Kursen vänder sig till erfarna eftersöksjägare, som har en särskilt tränad eftersökshund och gör eftersök i jaktliga sammanhang och vid viltolyckor och som vill fördjupa sina kunskaper men även dela erfarenheter med andra eftersöksekipage.

Mål: Deltagarna skall efter utbildningen ha tillägnat sig fördjupade kunskaper om eftersökshundar, vittringsförhållanden, spårning av klövvilt, skottplatsundersökning, utrustning, säkerhet, eftersöksjuridik m.m. för att kunna fungera bättre som eftersöksjägare. Genom praktiska och teoretiska delar skall de även få exempel på hur man kan fortsätta spårträningen av hunden, göra skottplatsundersökningar och träna eftersöksskytte och avfångning.

Övrigt: Kursen har en studiecirkel karaktär, där kursledaren förmedlar en del eftersöks teori, som kompletteras med litteraturstudier, diskussioner och erfarenhet, kunnande hos deltagarna.

Litteratur: Andersson, A. 2009.  Eftersökets ABC. Hur man lyckas med eftersök på klövvilt, Tham, M. 2000. Eftersök på klövvilt. Eftersökshundens dressyr och Kompendium i Eftersök på klövvilt – Vidareutbildning.

Längd: 27 timmar fördelade på 5 teorikvällar och 3 praktiska träffar.

Kursstart: Måndagen den 11/4 kl 18.30 på Studiefrämjandet, Portalgatan 2B, Uppsala

Kostnad: 1 250 kr

Max deltagare antal: 12

Kursledare: Hans Pettersson, Jägareförbundets Eftersöksinstruktör, tel. 070-2055158, med biträde av ytterligare SJF:s eftersöks- och skytteinstruktörer. För mer information kontakta kursledaren per telefon eller e-mail Hans.Pettersson@slu.se .

Anmälan: Sker på Studiefrämjandets hemsida. Skicka gärna även anmälan med e-mail till kursledaren Hans.Pettersson@slu.se

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar