Vattholma KronhjortsSkötselplan

Ändring av Inriktning och Mål

Vid Medlems- och Samrådsmötet den 17/3 2016 var framtagningen av en ny KronhjortsSkötselplan en viktig programpunkt. Vid Samrådet förde Mark- och Skogsägarna fram starka önskemål om att Kronviltstammen inom området inte får öka och helst inte heller spridas, med tanke på de omfattande betesskadorna på skog och gröda inom området och angränsande Kronskötselområden. Samrådsmötet enades om att förorda en avskjutning, som inte tillåter en ökning av kronviltet inom området. Skydds- och Störningsjakt med hund under normal jakttid rekommenderades för områden med betesskadeproblem. Skyddsjakt fällda djur skall i första hand avräknas från tilldelningen, men styrelsen kan vid behov bevilja ytterligare djur.

Styrelsen fick i uppdrag att skriva en ny skötselplan enligt de nya riktlinjerna och målen. Skötselplanen ( VattholmaKronhjortsSkötselplan2016 Utkast )skickas nu ut på remiss med e-mail till Jaktledare och Markägare inom Vattholma VSO. Synpunkter och eventuella invändningar rörande skötselplanen måste omgående meddelas till Viltskötselområdets Ordförande Hans Pettersson mob-tel  070-2055158, e-mail Hans.Pettersson@slu.se . Skötselplanen med underskrift av Företrädare för både jägarna och markägarna skall vara inlämnad till Länsstyrelsen före 31/3.

När det gäller älgskötseln, så beslöt Samrådsmötet att följa styrelsens förslag att inte göra någon ändring i den liggande älgskötselplanen.

I slutet av mötet presenterades tre förslag på eventuella sammanslagningar av Älgskötselområden inom Österbybruks ÄFO, som nyligen har börjat diskuteras.

Hela Presentationen vid Medlems- och Samrådsmötet bifogas som information ( Samrådsmöte2016 ).

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar