Resumé Jägare träffen

Linda Andersson höll föredrag om Rovdjursläget i länet. Det mesta handlade om Varg men även Lodjurs etableringen och eventuell kommande jakt. Gällande Vargen är det ingen ljusa utsikt. Länsstyrelsen jobbar  med utgångspunkt på en allmän etablering över hel södra Sverige med ett numerär på 300st  vargar , en eventuell revidering kommer ej ske eller jakt för än Naturvårdsverket kommer in med utrednings  svar på uppdrag av regeringen tidigast slutet 2024.  Svaret på om det blir 600 vargar fördelat på mellan /syd Sverige eller 300 på det området var svaret undvikande.  Hon hänvisade i största del till § 28 att vi jägare skall läsa på om den. Linda kunde bekräfta uppskattningsvis att ett varg revir dödar  ca 130-160st älgar om året (vargrevir med föryngring) sedan tidigare vet vi att ca 80% av föryngringen gick åt, (kommentar : Med en predation på 160 älgar är uppe  så hög nivå att den tar hela avkastningen på en normal population av älg och mer där till på 1000ha) För den som handlat i nödvärn eln §28 skall i första hand kontakta länsstyrelsen  vardagar 010 – 2236000, Helger och nätter 08 – 4542027. Länsstyrelsen på börjar nu en ny inventeringsperiod som pågår från 1/10 22 – 1/3 23  innan den är slut kommer vi ej få besked om föryngring under 2022. Länsstyrelsen har upprättat på hemsidan en ny sida där man kan löpande få information om händelser som sker  i länet. Länsstyrelsen ger ett bidrag om 50% till skyddsväst mot var för hund !  För den som vill grotta lite kan titta in på Rovbas.

Lodjur är det viktigast att inkomma med observationer hona med ungar för det är det som  ligger som bas för tilldelning för jakt !  Man kan lägga in det på Skandobs! filmer /bilder från egna viltkamera är tillämpbara

Kommentarer är stängda.