Jägarorganisationen i Olofström har ”tre ben”.

Frågor om Älg och Kronhjort diskuteras lokalt i Olofströms Skötselområde som har en egen webbsite.
Länk till Olofströms Äsko/Kronsko 50301

jaktklubben Olofströms Jakt och Viltvård och Jägareförbundet Olofström har en gemensam webbsite.
Länk till Jaktolofstrom.se

Jägareförbundet Olofström

 

Jägareförbundet Olofström (Olofströms jaktvårdskrets) ingår Svenska Jägarebundets organisation som har allmänna uppdraget från Svenska Regering.

Vi har representant i Länsförening vars Ordförande ingår deltar på möten med övriga ordförande i hela Sverige.

Jägareförbundet har det allmänna uppdraget från regeringen att förvalta de Svenska Viltstammarna.

Olofströms Jakt och Viltvård

Olofströms Jakt och Viltvård Jaktklubb på marker som tillhör Olofströms Kommun. Här kan du lösa Dagskort och utbildade jaktledare ansvarar vid varje jakt.

Vi har dessutom möjlighet att erbjuda jaktpaket. Jourhavande Jägare/Viltvårdare Telefon 070-379 93 73 bemannas av 16 stycken Jägare som har tillstånd att skjuta inom detaljplanelagt område.

 

Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Olofströms skötselområde för Älg och Kronhjort. Jaktområde med tillräcklig storlek för att bära en egen älgstam. Frivillig sammanslutning av jaktlag som förvaltar viltstammar av Älg och Kronhjort på cirka 33 000 hektar. En Skötselplan/Förvaltningsplan upprättas var tredje år som bl.a. innehåller stammens beräkning på avskjutning, viltolyckor och övrig dödlighet.

Övriga länkar till höger skall plockas bort eller flyttas till nya webben.