Verksamhetsidé

uggla_korp_meny

Verksamhetsidé för Jägareförbundet Olofström          

  1. Skapa bättre viltbiotoper.
  2. Skapa en enad Jägarkår med god jaktetik och viltvård.
  3. Utveckla verksamheten så att alla skall känna sig Välkomna och delaktiga i verksamheten.
  4. Framföra Jägarnas åsikter och informera medlemmar.
  5. Arbeta för en bra och jaktbar viltstam, även med icke jagande organisationer.
  6. Verka för ett bra samarbete med skogsägare och markägare.
  7. Verka för Goda förhållande med allmänheten. 

Kort information om Jägareförbundet Olofström

Jägareförbundet Olofström (Olofströms Jaktvårdskrets) är en politiskt obunden ideell förening inom Jägareförbundet Blekinge (Länsjaktvårdsförening) och omfattar Olofströms kommun. Har du din Jaktmark i kommunen bör du vara medlem här så gynnar du den lokala verksamheten eller du deltar på Jakterna på Jägaretorpet.   

På Jägaretorpet kan du lösa dagskort och vill du övernatta gör du det med självhushåll. Jakterna planeras på en jaktmarken som totalt är 1700 hektar och till varje jakt finns ansvariga jaktledare och spårhundsekipage, vi kan även anordna jaktpaket om ni är flera Jägare med övernattning på Jägaretorpet. Längan är inredd med slaktrum, kylrum och ett styckningsrum. Om du inte jagar går det bra att även hyra Jägaretorpet för olika aktiviteter under en dag eller weekend.    

Jaktvårdskretsen är en sammanslutning som har till ändamål att tillvarata jägarnas intresse för jakt, vilt och viltvård och vi vill på alla sätt öka kännedomen om föreskrifter på viltvårdens och jaktens område och arbeta för ökad förståelse för människors ansvar för naturen.      

I samverkan med Studieorganisationer har vi kurser som syftar till att öka jägarnas kunskaper oavsett om det gäller skytte, hund, viltvård eller t ex hur man bäst tar till vara på viltet. Största satsningen är på blivande jägare där teorin är omfattande och Mörrums Jaktskyttebana svarar för den praktiska utbildningen med säkerheten i fokus.