Rapportering Rovdjur

-Det skandinaviska rapporteringssystemet
för björn, järv, lodjur och varg fungerar nu även i Blekinge!

Har du sett rovdjur eller spår av rovdjur?

Skandobs är det möjligt för alla att registrera sina observationer av stora rovdjur i Skandinavien. Ju fler som deltar och registrerar sina fynd, desto bättre och mer exakta blir resultaten av inventeringarna. Det bidrar till ökad kunskap om förekomst och utbredning av dessa arter. Skandobs är en öppen databas där resultaten är tillgängliga för alla som använder tjänsten. Kan vi förbättra observationer kan vi även få möjlighet till ”skyddsjakt” i de områden där vi vet att bl,a. rådjursstammen försvagats.