2017 Bilder från Verksamheten

Lyckad utbildning för provledaraspiranter i Hemmeslöv!

Provledaraspiranter från Västra Götaland Väst, Halland, Skåne, Blekinge och Kalmar samlades den gångna helgen på Hemmeslövs jaktskyttebana för utbildning.

Totalt deltog 19 aspiranter. Aspiranternas mål är att bli provledare för jägarexamen och utbildningshelgen är en del i deras utbildning.

Under denna utbildningshelgen ges aspiranterna möjlighet att utbyta erfarenheter och under ledning av jaktvårdskonsulent körs ett innehållsrikt teoriavsnitt.

Praktiska prov

Dagens jägarexamen innehåller 3 praktiska prov – hagelvapenprov, Grundprov kula och Högviltprov.

Med hjälp av provledare och funktionärer från Hemmeslövs Jaktskytteklubb samt ledamöter från Jägarexamensgrupperna i Halland och Skåne drillades aspiranterna i de praktiska proven. Ledamöter och funktionärer agerade provtagare och aspiranterna fick göra bedömningar och de aktiva provledarna gav tips och råd.

Lycka till med er fortsatta utbildning till provledare för jägarexamen!

Fredrik Jönsson

Jaktvårdskonsulent

Provledarutbildning 2017 med Michael Örkner från Jägareförbundet Olofström.

Provledarutbildning 2017 med Michael Örkner från Jägareförbundet Olofström.

Olika tester i utbildningen

Olika tester i utbildningen.

Olika tester i utbildningen och provocerande "elever" testar aspiranterna.

Olika tester i utbildningen och provocerande ”elever” testar aspiranterna.

Säker vapenhantering i utbildningen.

Säker vapenhantering i utbildningen.


Jaktledare och skyddsjägare i arbete. Foto Jimmy Norrman.

Jaktledare och skyddsjägare i arbete. Foto Jimmy Norrman.