Bildkollage Historik JFO

Jägareförbundet Olofström

År 2018 Bilder från Verksamheten


Samling 06.40 10 februari vid Fritzatorpet med dagens jaktledare
Michael Örknér och Gert-Ove Håkansson från planerat dagens
jakt tillsammans med Skåne Blekinge Stövareklubb.
Vi frågan till ca 60 Jägare om vi skall fortsätta även nästa år blev
det ett rungade JA. Årets insamling från Jägarna, Fritzatorpet och
Lions Club i Olofström blev ca 10 000 kr som går riktat till
Barnavdelningen på Länslasarettet i Blekinge.


Även representanter från kommande generation deltog vid Samlingen
intill Fritzatorpets grillplats intill sjön Halen efter jakt på förmiddagen.
Deltagarna berättade jakthistorier och grillade medhavd mat.


Deltagande Jaktområde 2018 var de jaktlag som igår i Halens
Förvaltningsområde för Vildsvin plus ytterligare 1 jaktlag.