Halens förvaltningsområde för Vildsvin

Michael Örkner på morgonpromenad vid Halen.

Halens Förvaltningsområde för Vildsvin

Området har haft 6 stycken planeringskvällar, 1 samjakt och observationskväll. Vi tillämpade ”AGUSA-modellen” med olika såtar och fler hundar. Kräver nog ytterligare dokumentation och mer erfarenhet med denna modell i skogsbygden.

Vid senaste mötet deltog även Jaktledare från ingående jaktlag som satte fart på diskussioner i gruppen. Området har gemensamt Jakt-PM och Generella överenskommelse som är godkända av alla ingående Jaktlag.

Vi skall enbart planera 2 vildsvinsjakter per säsong och bestämma det februari innan nytt jaktår. Eftersom alla också ville fortsätta med gemensam jakt på Hare och Räv vägdes även detta in i debatten. Det framkom också att Jaktlag Harasjömåla hade många spetshundar och inga Räv- och Harhundar kan vi ta hänsyn till vid planeringen av gemensamhetsjakter.

Vår förhoppning är att det blir lagligt med kameraövervakning 25 maj 2018 och att vi skall bestämma en vecka på sommaren efter kultingar är födda och då på alla områden i Förvaltningsområdet vittja och sammanställa statistik exempelvis lördag – lördag. En motion skall skickas in så observationer av vildsvin kan rapporteras i Viltdata.

Planeringsgrupp/Interimsstyrelse

Harasjömåla Södra Christer Thomasson, Thomas Lennartsson,

Harasjömåla Rickard Carlsson, Jörgen Andersson,

Baggeboda / Brokamåla Lars Sällström

Kommunjakten och Jägareförbundet Olofström

Projektledare Lars-Peter Runeson, ​Representanter Emil Tumelius

Sven-Åke Kieninger, Michael Örknér

Protokoll, information från området och dokumentation från kursen finns att tillgå för medlemmar i förvaltningsområdet på gemensam lagringsplats. Om du ingår i något av jaktlagen kontakta er representant för att få tillgång/access till informationen.

 • Grund Vildsvinsförvaltning
 • Förvaltning Vildsvin
 • Jaktformer hundar
 • Vildsvin Tärortsnära presentation

Jaktåret 2017

 • Statistik på fällt vilt presenterades avskjutning under ett antal år och ca 300 vildsvin fällts inom förvaltningsområdet på 6000 hektar.(Med uppstartat arbete kan mer exakta siffror presenteras kommande jaktsäsonger.
 • Hur skall vi samarbeta med hundar och erfarenheter hur jakter  skall fungera och gruppen har beslutat att representant från Harasjömåla Södra Christer Thomasson skall ansvara för samordning av hundar för jakter och eftersök.
 • Antal foder- och åtelplatser inom området finns dokumenterat
 • Beslutade datum för gemensam sittning för observation av vildsvin 16 maj och 1 augusti
 • 7 stycken gemensamma jakter är inplanerade
 • Enbart spannmål, majs, ärtor, rotfrukter, frukt, grönsaker får användas och rekommendation från ett jaktlag är tvättade morötter gör att djuren mår bra
 • Innan jakterna börjar skall förslag tas fram som beskriver:
  • Fördelning av byten, gemensamma kostnader, ta emot betalande gäster, självrisk utbetalas för försäkrade hundar som skadas?, avtal/stadgar liknande de för älgskötselområde, avskjutningsregler…