Projekt Vildsvin Startsida

Åtelplatser och foderplatser för Vildsvin

Åtelplatser för Vildsvin

Använd inte sockerbetor eller bröd.

Vildsvinen gör normalt ingen skada inom skogsbruket, men kan göra desto större åverkan på jordbruksmarken. För att styra dessa härjningar kan man anlägga sk. foder- och åtelplatser. På foderplatsen får vildsvinen alltid vara ostörda och ha god tillgång på mat. Var noga med att inte placera dessa i närheten av känsliga platser såsom t.ex. bostadstomter och fotbollsplaner. Vakjakt sker högst en gång i månaden på varje ställe, och då endast på åtelplatserna. Fodret bör spridas och gömmas för att sysselsätta grisarna under längre tid. Spannmål, potatis, vete, havre, korn, majs, ärtor och bönor (åkerbönor, bruna bönor 2:a sortering) är gångbart foder. Fodermängden ökas under de perioder då grödorna är som känsligast och mest attraktiva för grisarna. Vill man ha vildsvinen kvar måste man utfodra året om, eftersom de är riktiga vanedjur. Använd inte sockerbetor eller bröd.

För att hålla ned skadorna är kanske det allra viktigaste att skjuta ”rätt” djur. Skjuts den vuxna suggan riskerar man att få stora skador av de yngre ledarlösa djuren. Kan man istället få bort ett litet vildsvin på åkern är problemet oftast avhjälpt.

 

 

 

Foto: JL Andersson

Foto: JL Andersson

Vildsvin i Jägareförbundet Olofström

1:a förvaltningsområdet ”Halens förvaltningsområdet för vildsvin” hade uppstartsmöte i september 2016 och har förankrat information och tankesätt i respektive jaktlag.

Är det fler jaktlag som vill skapa Förvaltningsområde kontakta någon i projektgruppen eller diskutera med någon i Halens Förvaltningsområde. Området bör vara ett antal jaktlag med sammanlagd areal på ca 3000 – 6000 hektar enligt rekommendation från kursen hos Svenska Jägareförbundet.

Juljakten och Therese med sitt 1:a skjutna vilt på Jägartorpet

Juljakten 2016 och Therese med sitt 1:a skjutna vilt på Jägartorpet.


Vad har vi gjort!

Tema-uppdateringar planerad varje fredag året ut år 2017