2015 Jägareförbundet Olofström övriga val på årsmöte

jagarforb2Övriga Val på årsmötet år 2015

 Valberedning Sammankallande Bengt-Olof Nilsson  0454-430 19, 070-543 01 97
 Valberedning Håkan Björkman  070-24 06 499
 Valberedning Erling Nilsson   070-510 44 73
 Revisor Knut Hessbo 0454-46975, 070-564 69 75
 Revisor Vidar Holje  0454-47012,0454 – 405 91
 Revisorsuppleant Håkan Björkman  070-24 06 499
 Revisorsuppleant Lars Stjernqvist  070-557 01 18

Ordinarie Jägare att representera Jägareförbundet Olofström på Länsföreningens årsstämma i Blekinge län 9 april 2015, personlig kallelse skickas till ordinarie personer nedan.

Lars-Peter Runeson 0454-770 648,
070-713 70 06
Emil Tumelius  070-552 65 41
Rolf Martinsson  070-204 06 55
Erland Ericsson  070-655 31 07
Christer Olsson 0454-434 42,
070-975 33 52 44