Intropris samgående med Itab outdoor och Ek….

konkurs! Inropris i Eksjö AB!

Itab outdoor har köpt upp Intropris och dess varulager ! Itab outdoor saluför även  Ekberg kollektion.

Länk : ( kopiera o klistra in !) https://itaboutdoor.se/?SID=toa9klcijjdsbt4rsuid2leq17

Kommentarer är stängda.