Bollnäs Jaktvårdskrets

Jägareförbundet har omkring 200 000 medlemmar i tre samverkansområden fördelade på 23 länsjaktsvårdsföreningar och 362 jaktvårdskretsar. Bollnäskretsen är en av dessa kretsar och är Gävleborgs största krets med 685 medlemmar. På denna websida kan du läsa om oss och följa kretsens arbete i de lokala jaktfrågorna.

Kika in i menyn till höger. Under fliken Reportage och artiklar finner du referat om vår verksamhet. Och här under ser du vårt Facebookflöde som speglar mindre och större händelser lokalt, regionalt och i riket. Trevlig läsning!