Rävskabb-projektet 2013-2014

Projektets syfte var att skapa en enkel bild av skabbens utbredning på kretsens geografiska område. Metoden var att låta skyttar frivilligt rapportera till kretsen om skjutna rävar har haft skabb eller inte. Projektet påbörjades hösten 2014 och avslutades 31 mars 2015.

Sammanlagt har 19 skyttar rapporterat 89 skjutna rävar.  Av dessa har 28% rapporterats som skabbangripna (25 st). 83 rävar är skjutna över åtel och sex är fångade och avlivade i fälla. Av de fällfångade är 4 skabbangripna.

Nästan samtliga skabbangripna rävar sköts före årsskiftet.

Statistiken blir något geografiskt ensidig då skyttar från endast fyra VVO deltagit. En skytt rapporterar fem skabbangripna av sammanlagt nio skjutna på samma åtel.

Sammanfattning

  • Vi kan alltså konstaterat att skabben finns kvar på kretsens marker.
  • Inget av de deltagande viltvårdsområdena är utan skabb.
  • Skabbens geografiska utbredning verkar vara jämn.

Andra iakttagelser:

  • En räv gick på tre ben. En ihopläkt skada (benet helt av) vid bakre knäleden hindrade inte nämnvärt. Skytten upptäckte inte skadan förrän räven togs omhand.
  • En kulskjuten räv hade fyra hagel i skinnet som upptäcktes vid tillvaratagningen.
  • En räv var en ”korsräv”. (En färgvariant hos rödräv som har svarta teckningar på undersidan, ben och nos).

Kretsen riktar ett uppriktigt tack till samtliga jägare som rapporterat in sina resultat.

2015-04-01 Lars Åsberg

Korsräven från Undersvik.

Korsräven från Undersvik.