Vargjakten i Blybergsreviret – föreläsning av Per Mellström

Vargjakten intresserar och engagerar. En kväll i mars arrangerade Bollnäs jaktvårdskrets ett erfarenhetsseminarium om vargjakten i Blybergsreviret där sex vargar sköts på mindre än en vecka. Trettiotalet intresserade samlades på Dönjegården i Röste för att lyssnade på Blybergsjaktens vice jaktledare Per Mellström som visade bilder och delade med sig av unika erfarenheter.

Jakten i Blybergsreviret ägde rum under en vecka i januari 2017. Den anses som mycket väl genomförd; och att sex vargar fälldes på mindre än en vecka är ovanligt.

Per Mellström betonade vikten av ett klokt förarbete, bra hjälpmedel och uthålligt folk med insikt om att detta inte är en enkel jakt. En hållbar organisation med duktiga jägare och en jaktledning med förtroende som tydliggjort uppdraget och allas roller, det var kanske de viktigaste faktorerna för den effektiva jakten.

– Utan duktiga spårare blir det korvgrillning, sa Per och menade samtidigt att alla roller är viktiga. Lämnas något åt slumpen är det fara för att jakten misslyckas. Vägar skall vara plogade, sambandet skall fungera, ansvaret skall vara fördelat, reglerna skall vara tydliga och kända, kartorna uppdaterad. Listan är lång på de saker som skall vara på plats.

 I Blybergsjakten fungerade organisationen helt utan problem.

 – Vi hade duktigt folk överallt med hörsamhet för jaktledningens beslut. Ett lagarbete när det är som bäst.

 Jakten bedrevs delvis med hundar. Något som flera av åhörarna var nyfikna på.

 – Jakten med hund bygger på att man ser till att vargen/vargarna börjar gå undan innan man släpper hundar lös efter spåret. Man ser också till att det inte är för många vargar tillsammans när hundar släpps lös. Detta för att minska riskerna för hundarna. Ganska ofta är det hundföraren som skjuter och då är det på rena ståndskall eller gångstånd. Vi använder oss gärna av hundraser som i vanliga fall driver räv, björn eller lo.

Bollnäskretsens ordförande, Berit Bodin menade efter föreläsningen att detta blev en mycket lyckad kväll om praktisk jakt efter varg som inte så många känner till. Dessutom blev detta en föreläsning om vikten av en klok jaktorganisation och hur man bygger upp en sådan.

– Att samordna ett så pass stort område med så många jaktlag är inte helt enkelt. Men Blybergsjakten visar att det på kort tid är möjligt – och med ett mycket lyckat resultat.

Detta var bollnäskretsens första jägarcafé för året. Strax efter sommaren kommer nästa. Vad temat blir är inte bestämt.

– Det blir som vanligt något angeläget. Vi försöker lyssna på våra medlemmar vad de är intresserade av och beslutar på kort varsel. Vi annonserar i sociala medier och via mailutskick för att hålla kostnaderna nere. Detta är ju gratis för våra medlemmar, säger Berit Bodin.

 

Text och foto: Lars Åsberg

Åke Andersson från Bollnäs Jaktvårdskrets samtalar med Per Mellström på jägarcafét i Röste 16 mars.

Berit Bodin, ordförande för Bollnäskretsen summerade en lyckad kväll om vargjakt.

Över trettio intresserade jägare samlades på Dönjegården i Röste för att lyssna på och ställa frågor till Per Mellström.