Funktionärer och styrelse


Detta är styrelsen och kretsens funktionärer för verksamhetsåret 2021:

Styrelse:

Ordförande – Anders Ingvarsson, 070-6664042, andingvarsson@gmail.com

Sekreterare – Peter Sonefors, 070-3317460, p.sonefors@gmail.com

Kassör (adjungerad) – Åke Andersson, 070-3709515, andersson.ake@telia.com

Ledamot – Billy Leek,070-3763375, billyleek@hotmail.com

Ledamot – Lars Norberg, 070-3300217, larsnorberg17@gmail.com

Ledamot – Anders Dahlgren, 070-3583804, andersd@hotmail.com

Ledamot – Stefan Träff, 070-5526258, stefan.traff@helsingenet.com

Ledamot – Rolf Larsson, 070-6866866, roken2419@gmail.com

Funktionärer:

Medlemsansvarig – Anders Ingvarsson

Opinions- och kommunikationsansvarig – Anders Ingvarsson

Utbildningsansvarig – Anders Dahlgren

Medlems- och marknadsansvarig – Anders Ingvarsson

Rovviltsansvarig – Hans Hägglund

Viltövervakningsansvarig – Hans Hägglund

Klövviltsansvarig – Peter Sonefors

Samordnare viltolyckor – Hans Hägglund

 


 

 

Please add your e-mail in Contact Page > Contact Form E-mail.