Skytte

Skjutbanan i Eriknäsbo är öppen/bemannad (älg, viltmål och trap) vissa dagar i veckan från maj månad:

Telefon: 0278-310 13

Web: www.idrottonline.se/bollnasjsk-skyttesport