Jägarskolan med annorlunda koncept

Första helgen i augusti anordnade Bollnäskretsen ett tvådagars praktiskt-teoretiskt seminarium på temat Jägarskolan. Seminariet lockade tolv deltagare – de flesta från kretsen.

Gemensamt för samtliga deltagare var att de valt att läsa kursen på egen hand i den takt som passar var och en. Hela lördagen förlades till Studiefrämjandets lokaler i Bollnäs där den teoretiska delen av Jägarskolan berördes.

Söndagen tillbringades på skjutbanan i Eriknäsbo där erfarna instruktörer varvade teori och praktik.

– Syftet med arrangemanget är att vägleda deltagarna på sin resa till Jägarexamen och blivande jägare, säger kretsens ungdomsansvarige Stefan Persson. Detta är inte den traditionella kursen. Man skall se det som en vägledning och en möjlighet att träffa kunnigt folk och andra som valt att läsa kursen på egen hand. Ett nytt koncept helt enkelt.

I höst skall kretsens nya koncept utvärderas och målsättningen är att kunna tillhandahålla detta helgseminarium åtminstone en gång per år.

Stefan Person, Bollnäskretsens ungdomsansvarige instruerar olika skjutställningar inför skytte med 22lr.

Stefan Person, Bollnäskretsens ungdomsansvarige instruerar olika skjutställningar inför skytte med 22lr.

CG Smålänning beskriver målbild, anläggning och avfyrning på Bollnäs Jaktskytteklubbs lerduvebana i Eriknäsbo.

CG Smålänning beskriver målbild, anläggning och avfyrning på Bollnäs Jaktskytteklubbs lerduvebana i Eriknäsbo.

På skjutbanan delades de tolv deltagarna i tre grupper och varvade teori med praktik.

På skjutbanan delades de tolv deltagarna i tre grupper och varvade teori med praktik.