Vildsvinsutbildning i Forsmark 22 maj 2015

En vildsvinskurs med teori och praktik anordnades 22 maj 2015 på Forsmarks Bruk i Uppland av Jägareförbundet Region Mitt. Till kursen åkte sammanlag 18 jägare från Gävleborg varav 8 ungdomar – somliga uppsiktsjagande.

Resan till Forsmark var från början ett initiativ från Bollnäs jaktvårdskrets. Men då intresset från kretsens jägare visade sig lågt såg länsförbundet till att fylla kursens resterande platser; samt erbjuda ungdomar plats för jakt under uppsikt eller endast sitta med.

Samtliga jägare betraktade kursen som förberedande då vildsvinen långsamt tycks sprida sig norrut.

– Att vi lyckats få med så många ungdomar på denna kurs är bra. Det är viktigt att de lär sig jaga vildsvin. Inom överskådlig framtid har vi sannolikt en livskraftig vildsvinsstam även hos oss, sa Ulf Krantz från Delsbo.

Stefan Holm, länsansvarig jaktvårdskonsulent i Uppsala län, höll i dagen med teori och praktik samt övningsskytte på bana. Stefan var även nattens jaktledare då kursdeltagarna fick tillämpa sina nya kunskaper i verkligheten.

Innan skyttarna placerades ut i vaktornen påminde han om vildsvinsjaktens gyllene regel.

– Skjut inte det första djuret i en annalkande grupp. Skjut inte det största djuret i en grupp. Var försiktig och bedöm alltid noga ensamma djur innan skott avlossas.

Sammanlagt sköts tre vildsvin. Och när kvällens vakjakt summerades vid midnatt utanför slaktladan hade nästan 50 vildsvin observerats.

– Ni har varit duktiga och läraktiga. Inga felskjutningar. Inga skadeskjutningar och fler har låtit djuren gå för att djurets kön eller ålder inte säkert kunnat fastställas. Exemplariskt! Så summerade Stefan Holm dagen och gruppens prestation.

Text och foto: Lars Åsberg

 

På skjutbanan. Ungdomar och vuxna får instruktion och jaktvårdskonsulent Stefan Holm.

På skjutbanan. Ungdomar och vuxna får instruktion och jaktvårdskonsulent Stefan Holm.

Skjutning på fri hand, med käpp och i skjutbänk testades. Resultaten illustrerade väl vikten av att ta så mycket hjälp (stöd) det går innan skott.

Skjutning på fri hand, med käpp och i skjutbänk testades. Resultaten illustrerade väl vikten av att ta så mycket hjälp (stöd) det går innan skott.

Foderspridare aktiverad. Majs sprids.

Foderspridare aktiverad. Majs sprids.

Samtliga uppsiktsjagande ungdomar samlade innan kvällens jakt.

Samtliga uppsiktsjagande ungdomar samlade innan kvällens jakt.

Utsikt mot en av åtelplatserna.

Utsikt mot en av åtelplatserna.

Gott resultat. Efter 35 meters eftersök fann eftersöksekipaget Ulf Krantz galt. Ett välriktat skott.

Gott resultat. Efter 35 meters eftersök fann eftersöksekipaget Ulf Krantz galt. Ett välriktat skott.

 

Ulf Krantz i mitten, utbildningsansvarig i länsförbundet, var nöjd med utbildningen.

Ulf Krantz i mitten, utbildningsansvarig i länsförbundet, var nöjd med utbildningen.