JAQT

Nätverket för kvinnor som jagar. Nätverket syftar bl.a till att hjälpa och uppmuntra nya och blivande kvinnliga jägare. Men naturligtvis också att sammanföra kvinnor med lång erfarenhet av jakt.

Man betalar ingen avgift för att vara medlem, och man behöver heller inte vara medlem i Jägareförbundet.  Men vid jakter och aktiviteter vid kurs och jaktgården Sidertjärn fordras medlemska i Jägareförbundet och vid eftertraktade aktiviteter som lockar fler deltagare än det finns platser prioriteras Jägareförbundets medlemmar.

Varje vår skickas till medlemmarna i JAQT ett informationsblad där kretsarnas och länsförbundets planerade aktiviteter finns samlade. Bladet skickas innan de annonseras i Svensk Jakt Nyheter. Aktiviteterna består ofta av jakter och skytte men även av studiecirklar och kurser.

Samordnare för det kvinnliga jaktnätverket JAQT i kretsen är ordföranden i kretsen.