Rödräven – en föreläsning om revir och etik

I slutet av september arrangerade Bollnäs Jaktvårdskrets en föreläsning om rödrävar. Professorn i zoologi, Jan Englund från Stockholm presenterade bland annat delar av sitt forskningsmaterial om rödrävens rörelsemönster.

– Syftet med föreläsningen var flera. För att bli en bättre rävjägare underlättar det om man förstår hur räven beter sig där man jagar. Ett annat syfte var att få ta del av unika röntgenbilder från Jan Englunds bildbibliotek över skottskador och hur illa det kan gå om man skadeskjuter. En tankeställare helt enkelt, säger Lars Åsberg i Bollnäskretsen.

Englund berättade om hur en rävpopulation organiserar sig över ett större område.

– Ett rävsamhälle kan sägas vara organiserat på ett visst sätt. Det handlar om revirhävdande par eller grupper. Reviren gränsar till varandra likt ett större pussel. Och revir har uppmätts mellan 0,2 och 20 km2.

Normalt i Sverige är att ett revir innehåller upp till ca 7 rävar. Utvandrande rävar kan gå långt. Vandrarna kan ge sig av från 6 månaders ålder och normalt är att de stannar inom 3-5 km från märkningsplatsen. Flera av Englunds märkta rävar har vandrat längre – och en vandrade riktigt långt.

– I min Gävleborgsstudie märktes en hane. Den sköts i Luleå. En vandring på över 50 mil.

Till föreläsningen tog Jan Englund med sig röntgenbilder från skottskadade rävars skelett. Ett material som på ett brutalt sätt talar till oss jägare vad som händer när det går fel.

– Denna räv har ett avskjutet bakben som den levt med ganska länge. Varje natt den jagat föda har benet brutits upp med stort lidande som följd, sa han och visade bild på ett äldre oläkt benbrott.

Rävar vandrarr ibland långt. Under fikarasten pratade deltagarna om rävar och bland annat hur deras vandringsbeteende ter sig.

Rävar vandrar ibland långt. Under fikarasten pratade deltagarna om rävar och bland annat hur deras vandringsbeteende ter sig.

Röntgenbilder. Jan Englund visade illustrativt bilder på skottskador.

Röntgenbilder. Jan Englund visade illustrativt bilder på skottskador.

Sändarförsedd. En av Englunds märkta rävar vandrade 50 mil innan den sköts.

Sändarförsedd. En av Englunds märkta rävar vandrade 50 mil innan den sköts.