Kretsens jägarcafé i Röste

En kväll i april arrangerade Bollnäs Jaktvårdskrets ett jägarcafé på Dönjegården i Röste. Hans Nordin och Sone Persson, båda naturbevakare på Länsstyrelsen Gävleborg var inbjudna för att prata om rovdjursläget länet. Trettiotalet intresserade kom.
– Rovdjursfrågorna engagerar. Jag skulle lätt kunna prata en dag om endast vargläget i länet sa Hans Nordin innan föredraget.

Jägarcafét i april var ett försök från Bollnäs Jaktvårdskrets att fortsätta göra bra saker för medlemmarna. Konceptet är lika enkelt som det låter. Sälja fika och erbjuda en samlingsplats för folk med samma intresse. Försöket blev lyckat. Sannolikt för att kvällens tema var så tydligt och angeläget.
Hans Nordin och Sone Persson, föreläste i två timmar och deras budskap grundades på dagsfärsk information från Länsstyrelsens fältarbete med observationer och vissa tidiga slutsatser. Förutom det aktuella vargläget med antalet revir pratade de om vargens beteende, förmodat antal, dödlighet samt fältpersonalens tillvägagångssätt

– Vi är länsstyrelsens personal ute i fält. Vi fattar inga rovdjurspolitiska beslut. Vi tar inte ställning. Vårt material och våra observationer skall analyseras av forskarna som sedan bär fram beslutsunderlag till statsmakten och politikerna. Det är där de stora frågorna avgörs.

Som till exempel att Gävleborgs läns förvaltningsmål är att länet skall tåla minst tre vargföryngringar per år. Något tak finns egentligen inte vilket innebär att det kan bli betydligt fler om målsättningarna i andra län inte uppfylls. Rikets förvaltningsmål är minst 27 föryngringar.

I länet räknar Länsstyrelsen med att det finns 12 revir i dagsläget; och man brukar räkna med att ett revir är i snitt 100 000 hektar.

Kretsens första jägarcafé blev lyckat. Fler kvällar med kaffe och macka samt intressanta föreläsare planeras.

– Lyckat arrangemang. Bra samtal i ett mycket sunt tonläge tillsammans med Länsstyrelsen. Precis som vi önskar. Vi får se vad vi har för tema på nästa café, summerade Berit Bodin, kretsens ordförande.

Ett 30-tal besökare på Dönjegården i Röste lyssnade på Hans Nordin och Sone Persson från Länsstyrelsen.

Ett 30-tal besökare på Dönjegården i Röste lyssnade på Hans Nordin och Sone Persson från Länsstyrelsen.

30-tal intresserade besökte Dönjegården när hans Nordin och Sone Persson höll föredrag om vargläget i länet.

30-tal intresserade besökte Dönjegården när hans Nordin och Sone Persson höll föredrag om vargläget i länet.

Hans Nordin visar löptecken från en vargtik.

Hans Nordin visar löptecken från en vargtik.

Åke Andersson (th) ställer en fråga till Hans Nordin från Länsstyrelsen.

Åke Andersson (th) ställer en fråga till Hans Nordin från Länsstyrelsen.