Ungdom

Ungdomsansvarig i kretsen är ordförande. Ta kontakt med honom om du har idéer om evenemang för ungdomar eller bara vill veta mer om kretsens ungdomsverksamhet. Kontaktuppgifter: Se fliken ”Funktionärer och styrelse”.