Länsårsstämma 2017 på Folkhögskolan i Bollnäs

Visdomsord från en avgående förbundsordförande, förtjänstmedaljering och sedvanliga årsmötesprocedurer. Svenska Jägareförbundet Gävleborg höll årsmöte på Folkhögskolan i Bollnäs den 1 april och Björn Sprängare var årets gäst från förbundsstyrelsen. Från Bollnäs Jaktvårdskrets deltog sju av styrelsen utsedda delegater i länsårsstämman.

Jag känner mig lite extra talför sa avgående Björn Sprängare och syftade på sin frispråkighet innan tiden som ordförande på Jägareförbundet är över. Året som gått har lett till flera framgångar menade han.

-Vi har numera en ekonomi i balans som gör att vi kan börja satsa, och jag är mycket nöjd med det vi åstadkommer i rovdjursfrågan.

Men när Sprängare tog upp vargfrågan beskrev han ett bekymmer.

-Vargjakten handlar inte endast om jakt efter ett stort rovdjur som ställer till problem. Vargjakten illustrerar också något större nämligen ett skadat förtroende för rättsstaten. Regering och riksdag har ju fattat sina beslut i korrekt demokratisk ordning. Men jakten kommer ju knappt igång! Det som sker nu, är det ett anständigt sätt att hantera frågan…?

Publiken nickade instämmande och lyssnade intresserat.

Fler medlemmar och etik i jakten blir framtidsfrågor i förbundet om den avgående ordförande spår rätt.

– Vi behöver förnya oss och vara i takt med tiden. Vi måste bli fler. Nya kommunikationskanaler och arbetssätt behövs. Annars riskerar vi att tappa kontakten med framför allt ungdomarna. Vi behöver också vara mycket tydliga med vad vi menar med korrekt etik i jakten.
Han tog upp den kommersiella jakten och ifrågasatte i ett exempel jakt efter utsatta änder.
-Är det etiskt rätt att sätta ut tusentals änder och sedan sälja jakter för att panga ner dom…?
Björn Sprängare avgår vid Jägareförbundets årsstämma. Och Jägareförbundets länsförening i Gävleborg valde att visa sin uppskattning med en saltsten (!) och en säljaktsutbildning efter Gästrikekusten.
-Blommor har vi rationaliserat bort. En saltsten vill vi ge dig för din gärning, sa Johan Lundberg och drog igång en lång applåd i lokalen.
En enig årsstämma för Jägareförbundet Gävleborg valde Johan Lundberg till ordförande i ett år till. Ulf Krantz kliver av styrelsen efter många år och han ersätts av Jonas Danielsson från Iggesund.
Stämman avslutades med utdelandet av utmärkelser.

Text och foto: Lars Åsberg

Åke Andersson, Lars Norberg, Berit Bodin, Bengt-Erik Uhrus, Pelle Hildingsson samt Lars-Arne Dahl deltog från Bollnäskretsen i Länsårsstämman på Folkhögskolan 1 april.

Johan Lundberg (tv) omvaldes till ordförande för Jägareförbundet Gävleborg. Björn Sprängare (th).