Årsmöte 2016 – med föreläsning om rovdjur

När Bollnäs Jaktvårdskrets har årsmöte passar styrelsen på att bjuda in intressanta föreläsare. Per Mellström från Jägareförbundet Gävleborgs styrelse pratade om rovdjur på årsmötet för 2015-års verksamhet. Mötet hölls 4 februari på Dönjegården i Röste.

– Detta är ett bra sätt att öka intresset för våra årsmöten, sa en nöjd Berit Bodin efter mötet. Hon hade just omvalts till ordförande för Bollnäskretsen av ett årsmöte med trettiotalet deltagare.

Berit Bodin summerade ett händelserikt år i kretsen; med många aktiviteter som lockat unga, äldre samt både kvinnor och män. En av de mest lyckade aktiviteterna under året var när kretsen arrangerade ett tvådagars seminarium för självstuderande i jägarskolan. Andra aktiviteter hon framhöll som populära och angelägna var etikseminariet med riksjaktvårdskonsultent Daniel Ligné, föreläsning om rödräven med professor Jan Englund, den årliga ungdomsjakten och alla givande styrelsemöten samt inventeringen av rävskabbens utbredning i kretsen.

Årsmötets gästföreläsare, Per Mellström från länsförbundet och rovdjursansvarig i Ockelbo Jaktvårdskrets berättade om rovdjursläget i länet. Framförallt handlade hans föredrag vargens utbredning och föryngringar.

– Verkligen engagerade jägare i Bollnäs Jaktvårdskrets. Det var många som ställde kloka och balanserade frågor under föredraget. Det märks att det finns ett stort intresse här i Hälsingland för rovdjursfrågor, sa Mellström efter föredraget.

Innan Mellström avslutade berättade han hur den just nu pågående vargjakten går till praktiskt. Flera i publiken ställde frågor om hur det fungerar att jaga varg med drivande hund och hur vargen beter sig när den är jagad.

– Ett intressant föredrag som lärde mig en del men också bekräftar en del teorier jag haft om vargen tidigare, sa Erik Olsson efter kretsens årsmöte.

Årsmötet för 2015-års verksamhet hölls på Dönjegården i Röste.

Årsmötet för 2015-års verksamhet hölls på Dönjegården i Röste.

Per Mellström höll årets gästföredrag på årsmötet. Han berättade om rovdjursläget i länet samt beskrev vargjakt utifrån årets jakter i landet.

Per Mellström höll årets gästföredrag på årsmötet. Han berättade om rovdjursläget i länet samt beskrev vargjakt utifrån årets jakter i landet.