Etikseminarium 19 mars 2015

Etik i jakten är Jägareförbundets projekt för att upprätthålla god jaktetik bland förbundets medlemmar. Jägareförbundet ställde 2013 frågan till sina medlemmar: Vilka sakfrågor måste vi prioritera i framtiden? Svaret från medlemmarna var tydligt. På första plats kom ”etiken”. Bollnäs Jaktvårdskrets följde upp det spåret med ett välbesökt arrangemang i Bollnäs Folkhögskolas stora hörsal 19 mars.

– Vi har ständigt ögonen på oss när vi jagar. Att bedriva en etiskt riktig jakt är det viktigaste för att kunna behålla en hög acceptans för jakt från samhället samt att kunna bedriva den jakt vi önskar även i framtiden, menade Daniel Ligné, Riksjaktvårdskonsulent och inbjuden föreläsare av Bollnäs Jaktvårdskrets.

Projekt Etik i jaktens syfte är att behålla jaktlagens ”frihet under ansvar” och säkerställa samhällets acceptans för jakt.

– I Sverige är jägarna lyckligt lottade. Vi har kanske världens bästa jaktlagstiftning och jakten som företeelse har mycket hög acceptans bland medborgarna. Detta måste vi vara rädda om och fortsätta visa att det vi gör är bra.

Det finns de som inte sköter sig – men de är en minoritet. Seminariet tycktes vara helt eniga om att alla jägare i förbundet har ett stort gemensamt ansvar att verka för samma målsättningar: Värna jaktlagens intentioner och fortsätta uppträda så att acceptansen bibehålls eller ökar.

– Ett mycket lyckat seminarium tyckte Berit Bodin, ordförande i Bollnäskretsen och arrangör. Vi lyckades locka drygt 80 jägare till denna angelägna kväll.

Kvällen avslutades med en paneldiskussion där inbjudna nyckelpersoner svarade på frågor om bland annat sociala medier, ny teknik och rättsfrågor.

 

Mer än 80 deltagare lysnnade på Daniel Ligné.

Mer än 80 deltagare lysnnade på Daniel Ligné.

Sakfrågorna för framtiden i Jägareförbundet - om medlemmarna får bestämma.

Sakfrågorna för framtiden i Jägareförbundet – om medlemmarna får bestämma.