Hemsidan

Hemsidan är Folkärna Jaktvårdskrets officiella hemsida som uppfyller kraven på vad som gäller i GDPR Dataskyddsförordningen, personliga uppgifter där sådana uppgifter behövs, läggs under lösenord som medlemmar kan hämta hos FJVK sekreterare.

Hemsidan skall ha en lokal prägel men också att informera regionalt.

Flera av sidorna har kontaktformulär där du kan skicka din kommentar till hemsidan, alla frågor av vettig karaktär vidarebefordras till lämplig som besvarar dem.

Det har kommit några kommentarer men nog vore det rimligt att några fler åsikter kommer fram.

Webbmaster som är ansvarig utgivare är : Åke Berglund

Varje år brukar jag kommentera hemsidans statistik här.

2018 hade FJVK hemsida  besök av 5100 personer.(4200 2017) två toppar 220 personer ca 25 Februari och 299 personer ca 7 oktober. [2019-02-10]

Hur hemsidan är uppbyggd kan du se genom att klicka >>  Här