Etik & Moral

Stor del av dagens sakdebatt i jaktliga frågor andas en underton av jaktfientlighet som inte har förankring i de Svenska allmänheten, men som utnyttjas flitigt. Det är därför av yttersta vikt att, det vi som jägare gör och säger inte på något vis ger bränsle till den avart av ”naturvården” som är jaktfientlig.

Jaga säkert och med hög etik.

Du är som jägare skyldig att bedriva jakten så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara. Chansa aldrig, skjut inte på för långa håll, använd lämpliga hundar och se till att du alltid har fullgott kulfång.

”Det är varje jaktlags ansvar, att på eget initiativ, hålla etikfrågorna levande. Alla jaktlag bör utforma jaktinstruktioner och regler om hur jakten ska bedrivas. Varje jägare ska våga säga ifrån om någon jaktkamrat inte uppträder enligt god jaktetik, för det är vår gemensamma framtida jakt det handlar om! ”

Det finns också ett antal oskrivna regler som talar om hur en jägare bör eller inte bör uppträda. Vid den nordiska jägarkongressen 1987 antog de deltagande ländernas representanter följande ”Nordiska Jägarregler” :

  •  – Var aktsam om viltet och naturen
  • Fäll inte mer vilt än viltstammarna tål.
  • – Jaga så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.
  • Ta på rätt sätt hand om det fällda viltet.
  • – Gör din del av viltvårdsarbetet.
  • Var noga med säkerheten under jakten.
  • – Förbättra och upprätthåll dina kunskaper och färdigheter om vilt och jakt.
  • Visa hänsyn till markägare och allmänhet.
  • – Var en god jaktkamrat och skapa ett gott förhållande till jaktgrannar.
  • – Arbeta för att öka allmänhetens förståelse för viltet och jakten