Fällfångst

Räv 1 aug-31 mars
Mård 1 sep -31 mars
Grävling 1 aug – 15 feb
Mink, året om
Skyddsjakt av ovan, året om
Bäver Särskilt tillstånd erfodras och den ansvarige jägaren måste ha gått en kurs i bäverfångst. Dessa restriktioner och försiktighetsmått finns för att eliminera risken för att fånga utter som är fredad.
Godkända fällor

Svenska Jägareförbundets inställning till vildsvinsfällor – Svenska Jägareförbundet

2015-06-26

Jägareförbundet anser:

  • att det finns ett behov av vildsvinsfällor i vissa situationer, bland annat nära tätorter eller där jakt är svår att utföra.
  • att fällorna ska vara selektiva och främst fånga unga djur
  • att tester visat att det finns vissa problem med stress och skador i samband med fällfångst av vildsvin
  • att vildsvinsfällor inte är effektivt för att reglera den lokala stammens storlek, och att det kräver stor arbetsinsats att sköta en fälla på ett korrekt sätt
  • att fällfångst av vildsvin endast har en begränsad skrämseleffekt från begärliga grödor, till skillnad från vanlig jakt som lär hela flocken att det är farligt att vistas på ett visst fält.
  • att det finns flera etiska gränsdragningsproblem, bland annat om jägare och samhället i övrigt tycker det är okej att fånga många vildsvin i en och samma fälla, samt att flocklevande djur är mindre lämpligt att fånga i fällor.
  • att jägarna måste ta lantbrukets problem som kan uppkomma vid bökningar i odlade grödor på allvar – och att jägare och lantbrukare har en gemensam dialog och målsättning för att minska skadorna
  • att konventionell jakt är bättre för att reglera stammens storlek, vilket jägarna visat under de senaste åren.
  • att massfångst av små kultingar under sommaren kan leda till ombrunst och problem vid den konventionella jakten under hösten.

Köpa grävling­fälla?

Jägareförbundets grävlingfälla kan beställas genom att man mejlar alla kontaktuppgifter inklusive medlemsnummer till ac@jagareforbundet.se eller ringer till 090-
14 43 00. Priset är 1.550 kronor plus frakt.