Nyheter Arkiv

Vid misstänkt svinpest

Misstanke om afrikansk svinpest på vildsvin – vad gör jag? Afrikansk svinpest kan ha mycket snabbt förlopp i de grupper av vildsvin och tamgris som aldrig tidigare blivit utsatta för just detta virus. Dödligheten i den akuta formen är hög. Om det finns döda vildsvin i markerna bör alla jägare och särskilt viltundersökare vara vaksamma på olika tecken. Du som viltundersökare ska vara noga med att intervjua skytten angående vildsvinets beteende vid skottillfället. Vildsvinet kan till exempel gå stapplande och vingla på grund av feber och smärtande leder. Individen kan ha svårt att hänga med sin grupp. Liggande djur har svårigheter att resa sig. Vildsvinet kan ligga och vila i vatten när det stöts upp och kan vara långsam och slö. Det viktigaste yttre tecknet att titta efter hos det fällda vildsvinet är ökad blödningstendens. På ett vildsvin kan detta vara svårt att se men kan till exempel upptäckas genom att titta på ögats slemhinnor. Dessa kan vara mycket röda på grund av blödningar. Eftersom vildsvin är mörka i huden är det svårt att se de typiska blödningarna på nedre delen av buken och benen. Om du ser tecken på ökad blödningstendens – ring SVA (018-67 40 00 eller 018-67 40 01) och meddela dina fynd som misstanke om afrikansk svinpest. Det viktigaste att titta efter om det fällda vildsvinet tas ur är om mjälten är förstorad. Det kan även finnas tecken på lunginflammation, punktformiga blödningar på tarmen, njurarna och hjärtat. Vitt eller blodstänkt skum i näsborrar kan uppstå på grund av blödningar och vätska i lungorna. Om du ser något av dessa fynd – ring SVA (018 – 67 40 00 eller 018- 67 40 01) och meddela misstanke om afrikansk svinpest.

DET ÄR VIKTIG ATT VILDSVIN MED MISSTANKE INTE TAS IN TILL UPPSAMLINGSCENTRALER ELLER VILTHANTERINGSANLÄGGNINGAR! De mest typiska fynden för afrikansk svinpest hos gris och vildsvin.

Läs mer

Svinpest Fagersta

Hej!

Som Ni vet håller vi på att leta efter vildsvin med ASF (Afrikansk svinpest) i Fagersta. Hittills har de lokala jägarna gjort ett jättejobb med att söka efter döda vildsvin. Området är på 100 000 ha och all mark ska sökas av för att ha möjlighet att få förändringar av föreskrifterna.

För att spåra av alla mark behöver Vi hjälp med att söka av områdena. Söket behöver göras på barmark och vintern är på gång. Därför behöver öka insatsen med fler jägare. Till dags dato har jägarna i Fagersta varit de som har sökt. Den senaste veckan har jaktvårdskretsarna i Västmanland hjälpt till med jägare också.

Detta är ett viktigt samhällsuppdrag som vi jägare är allra bäst på. Så vi vädjar till Er att komma med jägare och hjälpa till.

De skulle därför vilja att vi i jaktvårdskretsarna i södra Dalarna län att under nedanstående dagar komma med 10 personer per dag, de tar emot fler också. Visa tacksamhet till jägarna i Fagersta då de nu behöver hjälp, de har gjort en stor samhällsinsats och behöver Er hjälp nu.

Vi har därför skickat dej ett mail om detta

Svara på det mejlet senast 18 november om du eller ni har några som kommer.

Till          Åke Berglund

ake.f.berglund@bredband.net

eller SMS 070-582 25 92

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer