Nyheter Arkiv

Skyddsjakt på vildsvin

Nu är det högsäsong för skyddsjakt efter vildsvin

Skyddsjakt efter vildsvin är en vanlig åtgärd för att minska vildsvinsskadorna och skydda grödorna. Skyddsjakt sker med stöd av bestämmelser om skyddsjakt, i bilaga 4 till jaktförordningen – som gäller året runt. I den bestämmelsen finns ingen skrivning om att sugga med smågrisar är fredad, men vid all jakt gäller att jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande (se 27 § jaktlagen (1987:259)). Den gäller oavsett syftet med jakten och oavsett om jakten sker under allmän jakt eller med stöd av bilaga 4. Om kultingar är så små att de inte kan klara sig utan suggan, så bör suggan inte fällas.

Missöden sker, även vid jakt. Vi vill bara påminna om att se till att läsa lagstiftningen gällande den jakt du bedriver innan du ger dig ut. Ta dig tid att bedöma situationen och sätt jaktetik högt när du jagar.

LST U-län

Läs mer

Varginventeringen

Inventeringen är avslutad men för Dalarna ligger nu 1 april 71 DNA prov och väntar på test så det tar sin tid innan slutredovisning kommer.

Läs mer

Hygien

Har från LST fått reda på att en stor mängd DNA prov under pågående inventering har inte SLU klarat ID bestämma,  det kan bero på att provet varit kontaminerat, för gammalt eller inte hanterats eller förvarats tillräckligt bra. Vad vi kan påverka i denna kedja är hanteringen från träckhög till i provrör.

Förutsätter att ingen tar i spillningen, ej heller tar i den med arbetshandskar, eller delar den med jaktkniven.

Det skulle naturligtvis ha funnits med ett par sterila handskar i varje kitt. Använd skogspinnar och inte någon gammal tidning eller påse i hanteringen, om sterila handskar saknas. Ha alltid provkitt med på jakten.

Jaktkniv skall ju alltid hållas ren, efter tex passning av vilt, rekommenderar besök på ICA som säljer denna flaska för  20 Kr nu.

Läs mer

JFJVK Hemsida Nytt rekord 2019

Hemsidan besöktes 2019 56.000 gånger, tyvärr mest av andra än kretsens medlemmar.

Vad intresserade besökarna mest ?

/folkarna/jaktfragor/spar/22 245( Spår)
/folkarna/jaktfragor/statens-vilt/5 342(Statens vilt)
/folkarna/jaktfragor/kotthantering/passning/5 173(Passning)
/folkarna/skyttefragor/inskjutning/5 139(Inskjutningtavlor)
/folkarna/skyttefragor/jaktstigar/3 854(Jaktstigar)
/folkarna/jaktfragor/k…hantering/slaktavfall/3 131(Slaktavfall)
/folkarna/jaktfragor/s…ildsvin/vildsvinsatel/2 925(Vildsvinsåtel)
/folkarna/jaktfragor/jaktsakerhet/algtorn/2 557 /folkarna/jaktfragor/algjakt/algens-alder/2 374 /folkarna/jaktfragor/kotthantering/2 271
Läs mer