Nyheter Arkiv

Saxat Svensk Jakt

Viltstängsel utmed fler vägar och en särskild brottskod för smitning från trafikolycka med vilt, är några exempel ur den digra motionsskörden om jaktfrågor.

Läs mer

#vigörpatronur

Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens vill uttala sitt stöd till initiativet #vigörpatronur.

2019-11-09

En av grundpelarna i Svenska Jägareförbundets värdegrund är alla människors lika värde, en annan grundpelare är att vi inom förbundet ska visa respekt mot varandra och välkomna alla som vill vara en del av vår organisation. Med detta sagt vill vi beklaga att det förekommer sexuella trakasserier, sexism och skamligt beteende inom jakten – och även i förbundets verksamhet.
Jakten är en spegling av samhället. De problem som finns i samhället finns också i jakten.
De berättelser som framkommit i #vigörpatronur visar att Svenska Jägareförbundet, med länsföreningar och jaktvårdskretsar, behöver arbeta mer med de handlingsplaner som redan finns i organisationen.
Vi är också medvetna om att det förekommer trakasserier på platser eller inom jaktliga sammanhang som förbundet inte kommer åt. Därför vill vi – genom ett fortsatt arbete och ett tydligt ställningstagande – förändra den kultur som tillåter eller blundar för beteenden som inte hör hemma inom jakten.
Vår målsättning är att alla tillfällen där trakasserier förekommer ska utredas och hanteras.
Genom vårt agerande vill vi bli ett föredöme i hur vi behandlar varandra. 
Vi uppmanar alla aktörer inom jakten att ta initiativ för att motverka alla former av sexism och kränkande särbehandling.

Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens

Läs mer

Skyldighet att kontakta

Hej! En granne genomförde igår ett eftersök som fortsatte in på min jaktmark. Grannen kontaktade inte mig förrän rådjuret var avlivat. Har inte grannen en skyldighet att kontakta mig innan han passerar fastighetsgränsen?

2019-10-30

Svar:

28 § jaktlagen säger följande:

28 § Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas.

Om älg, hjort eller rådjur har skadats vid jakt på ett jaktområde och tar sig in på ett annat jaktområde, ska jägaren se till att jakträttshavaren där eller markägaren snarast underrättas. Om jakträttshavaren eller markägaren endast kan nås med svårighet, får Polismyndigheten underrättas i stället.

Jägaren har en skyldighet att snarast kontakta jakträttshavaren eller markägaren om älg, hjort eller rådjur fortsatt in på grannfastigheten. Eftersom det står snarast i paragrafen så behöver inte jägaren kontakta jakträttshavaren eller markägaren innan jägaren passerar fastighetsgränsen. Jägaren kan däremot inte vänta till dagen efter för att kontakta jakträttshavaren eller markägaren, utan det ska ske snarast.

SJF Juridik.

Läs mer

Statens Vilt

Läs mer

Jaktsabotage

En 38-årig man hemmahörande i Västsverige, ledargestalt inom den svenska jaktsabotagerörelsen, dömdes i dag till sex månaders fängelse av Varbergs tingsrätt. [Sv Jakt 2019-10-05]

Läs mer

Vem skall SJF utesluta ?

Åklagare Åse Schoultz önskade i gårdagens Aktuellt att Jägareförbundet utesluter personer som ägnar sig åt illegal jakt på varg. Det senaste decenniet har tre personer dömts för detta brott – ingen av dem är medlem i Jägareförbundet.
Vilka personer är det egentligen som Schoultz vill att Jägareförbundet tar avstånd ifrån?

ÅB

Läs mer

Spillningsinventering

Efter 1 oktober och till 31 mars måste nu LST skicka spillning av varg till SLU för DNA prov och lägga ut resultatet på Rovbase.

LST behöver dock inte rapportera i Skandobs. Vi kommer därför att låta alla spillningsprov gå via Rovdjursansvarig, som ser till att de blir rapporterade i Skandobs och skickade till LST för registrering.

JFJVK har nu fått prov kit som kan hämtas hos Rovdjursansvarig Å Berglund, S Eriksson och kretsens inventerare, samt hos ICA Nära Fors.  Spår, syn, viltkamera bilder och urin obs anmäls som vanligt, alltid först till Rovdjursansvarig, eller inventerare. Som ser till att ev. varning går ut till jaktledare.

Prov Kit innehåller provrör med torkmedel, provblankett, Instruktion och två etiketter (en för povröret, en för blanketten) saknas koordinater måste noggrann beskrivning av platsen för spillningen eller karta finnas med.

Har man tagit ut den cm prov som krävs till provröret, förpassas resten så ingen annan hittar dem.

Tycka vad man vill om dagens vargförvaltning, men om inventeringarna underskattar vargpopulationens storlek, kommer det bli ännu svårare att få till en fungerande förvaltning som är värd namnet.

Rovdjursansvarig JFJVK

Åke Berglund mob 070-582 25 92

Läs mer