Nyheter Arkiv

Medlemsantalet bara ökar !

Det är fortsatt ökning av medlemsantalet i Dalarna, vilket ökar chanserna för att vi kan driva våra hjärtefrågor.

Tänker då först och främst på Rovdjur- och Klövdjursfrågor samt hotet utifrån våra motståndare i just dessa frågor, sedan har vi skytte-, utbildnings-, hund- och ungdomsfrågor och vår fokus nu som är på medlemsnytta.

Tänk också på att nästan hälften av ditt jaktlag består av personer som inte är med i någon jägarorganisation alls, nu när vi borde var som starkast, men att gå in i SJF är aldrig för sent så Klicka Här !

Styrelsen Jägareförbundet Folkärna.

Läs mer

Jaktmatchen

Jaktmatchen – skjut godkänt och vinn en bössa!

[2019-05-03]

– Det är enkelt att delta.  Skjut godkänt på din hemmabana med Norma Jaktmatch, riv loss locket på jaktmatchasken, skriv ditt resultat på insidan locket till en ask Norma Jaktmatch och be att få det signerat av skjutledaren, säger Oscar von Stockenström, marknadschef på Jägareförbundet.
– Det finns ingen begränsning i hur många tävlingsbidrag du kan skicka in. Ett inskickat lock gäller som ett bidrag. Om du skjuter tio askar Norma Jaktmatch och vill skicka in samtliga tio lock så får du lika många tävlingsbidrag.

Den som vill delta skriver sedan sitt namn och telefonnummer samt en kort motivering till varför man använder Norma.
Riv av locket från Jaktmatch-asken och skicka in det till:
RUAG Ammotec Sweden AB,
Dammbrovägen 1,
691 80 Karlskoga.
Märk kuvertet ”Jaktmatchen”
– För att fler ska kunna vara med och lyckas med övningskyttet har vi även spelat in en film med enkla och bra tips hur man underlättar sitt skytte på älgbanan, berättar Oscar von Stockenström. Du kan se filmen nedan. Film
Resultatet skall vara Norma (Ruag) tillhanda senast 16 oktober 2019. Vinnaren utses 18 oktober 2019.

Läs mer

JFD ordförande konferens

Från JFD ordförande konferens den 28 maj 2019 Leksand.

Viltolyckor.

Totalt 2301 st Rådjursolyckor i W-län 2018, varav 162 st i Avesta kommun (+ mörkertal) talar sitt eget språk, vi måste helt enkelt öka Rådjursjakten i jaktlagen. Jaktlagen måste ta bort alla begränsningar som antal djur per jägare, stora avstånd till bebyggelse.

Totalt 31 st Vildsvinsolyckor i W-län 2018, varav 3 i Avesta kommun(+ mörkertal) talar också sitt eget språk, jakten i Avesta har lyckats bra.

Motioner till SJF stämma 2019.(2 st från W-län)

Motionen om e-postadresser till kretsarna för enklare hantering av medlemsinformation kommer nog att bara besvaras om inte våra delegater kan övertyga stämman. Motionen om att kunna förstärka eftersöksjägare vid bl.a eftersök på okänd mark, har styrelsen yrkat på bifall.

Jakttidsberedningen.

Arbetet drivs nu i en förenings grupp där SJF har en deltagare, skall vara färdiga ca 1 dec.

Nya stadgar.

Efter en mycket kort diskussion togs ett enhälligt beslut av all kretsar att helt avslå det undermåliga förslaget. Uttalade förståelse för Länsordföranden i Blekinge, Linda Mattisson-Olsson, som har kommit att bli frontfigur för de kritiska rösterna, inte minst med tanke på den krönika hon skrev om saken i nya numret av Svensk Jakt, nr 6, som utkommer i dagarna. Hennes kritik mot stadgeförslaget har inte mildrats sedan hon tog till pennan i Sv Jakt nr 6.

Rovdjur.

Starkt missnöje med LST beslut att emot VFD förslag om att sänka målet för antal vargföryngringar, och därmed närma sig JFD s mål på två föryngringar, genom att sänka målet från 7 till 4 föryngringar, tog Landshövding Ylva Thörn och körde över VFD genom besluta om 8 föryngringar i Dalarna vilket nu gäller i 5 år.

Medlemsläget.

Återanslutning av gamla medlemmar sker nu ständigt och är positivt, nya grepp för större anslutning av ungdom och kvinnor måste provas, en fond för bidrag till goda idéer kommer att skapas.

Läs mer

Vildsvinssjukdomar

Kretsen har tidigare deltagit i och fått beröm för sitt arbete med insamling av vildsvinsblod för analyser av förekomst av smittosamma sjukdomar, under 2018 togs inga prover, nu har inte riskerna minskat och behovet ökat, så har ni skjutit ett vildsvin ring till någon som har ett provkit från SVA, vilka det är känner Viltprov ansvarig I Flygare till.

Norr om Dalälven ring Å Berglund eller R Ekholm.

Läs mer

Effektivare Vildsvinsjakt

Effektivare vildsvinsjakt med mörkersikten tillåts

Gäller från den 15 maj 2019 enligt regeringens beslut den 28 mars 2019

2019-03-28

Regeringen har i dag, 2019-03-28, beslutat att vissa jaktmedel ska få användas för att göra jakten efter vildsvin enklare och mer effektiv.

Beslutet innebär att elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet tillåts vid jakt efter vildsvin. Mörkersikten (termiska sikten) får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

– De växande vildsvinstammarna orsakar stora problem för markägare och lantbrukare. Jakten efter vildsvin måste därför underlättas och effektiviseras. Att tillåta dessa jaktmedel vid vildsvinsjakt är ett steg på vägen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

I dag är det endast tillåtet att använda de aktuella jaktmedlen efter enskilda beslut av länsstyrelsen. Eftersom vildsvin generellt är nattaktiva och det är tillåtet att jaga dem även på natten under allmän jakttid skulle jakten underlättas och bli mer effektiv om det var tillåtet att använda nattriktmedel, termiska sikten och rörlig belysning.

– Ändringen leder förhoppningsvis till att fler vildsvin än idag kan skjutas. Skador orsakade av vildsvin på bl.a. grödor kan därför förväntas minska. Dessutom kan en ökad avskjutning och därav en minskad vildsvinsstam minska risken för smittspridning om afrikansk svinpest skulle komma till Sverige, säger Jennie Nilsson.

– Beslutad ändring i jaktförordningen kommer även underlätta för Länsstyrelsen då de inte längre behöver ge tillstånd. Vi har även tagit till oss av remissinstansernas synpunkter om risk för skadeskjutningar etc. Därför får termiska sikten endast användas vid jakt i öppen terräng och vid åtelplatser, säger Jennie Nilsson.

Ändringarna i jaktförordningen träder i kraft den 15 maj 2019.

Läs mer

Länsstämman 2019

Årets länsstämma avhölls den 30 mars i Malung, de motioner som skickades vidare till SJF stämma rörde kretsarnas möjlighet att skicka e-post till medlemmarna, samt möjligheter för Eftersöksjägare att själv ta medverkan av jägare, något som stämman ansåg möjligt under vissa förhållanden, det gäller Polisens arbetsgivaransvar, denne jägare måste ha genomgått Polisens utbildning.

Dessa jägare erhöll DJF Förtjänsttecken i Silver. Foto: Ulf Danielsson

Fr.v Åke Berglund, Jonny Persson, Bo Sköld, Björn Sinders, Anders Wiklund,Falun årets stipendium från Wallenbergska stiftelsen för sina mångåriga insatser inom viltvård och eftersök.

Läs mer

Rävjakt med hund

Rävjakt med hund kan ske till den 15 mars, förutsatt att att hunden är konstaterat hare-. rådjurs- och vildsvins ren, även på snömark.

All jakt på snömark är upp till jägarens förstånd och etiska samvete, som tex. jakt med stövare på rådjur, det gör vi bara inte, utan att någon lag förbjuder det.

Läs mer