Nyheter Arkiv

Vildsvinsprov

120 kronor per trikinprov, 495 kronor per cesiumprov.
Med dessa belopp ska kostnaderna för provtagning av vildsvin subventioneras, från och med den 1 juli.
Det har januaripartierna, regeringen samt Liberalerna och Centerpartiet, kommit överens om.

Läs mer

Nya Jakttiderna

Läs mer

Bäverdämmen

Bäverdämmen

Bävrar kan påverka sin omgivning bland annat genom att bygga dämmen. Ibland leder detta till översvämning av till exempel vägar, fält och skog. För att förebygga problem ska den allmänna jakttiden utnyttjas (1 oktober – 10 maj).

Har problem redan uppstått kan man nu (1 maj – 31 augusti) riva dämme utan tillstånd om man är markägare eller jakträttsinnehavare.

Uppstår problem utanför den tiden krävs tillstånd från Länsstyrelsen. För att riva hydda krävs tillstånd året runt.[2021-05-12]

Läs mer

Viltkameror

Vi har nu lagt till en ny huvudrubrik Viltkameror på hemsidan, mellan Jakt och Vilt och Rovdjur.

Där kommer allt om viltkameror samlas oavsett användningsområde.

Läs mer