Jaktkort

Det finns olika jaktkort/bevis  som du som jägare måste ha för att jaga.

Statliga jaktkortet som alla som skall jaga i landet måste ha. Avgiften är fastställd till 400 kronor och betalas till Viltvårdsfonden av den som ska jaga. Detta gäller även för exempelvis hundförare och dig som går i drev om du har del i bytet. Är du under 18 år behöver du inte betala viltvårdsavgiften. Jägare i Sverige måste ha med sig ett statligt jaktkort under jakten.

Jaktkortet visar att du har betalat viltvårdsavgiften och är berättigad att jaga i Sverige. Du får ditt jaktkort cirka tre veckor efter att din betalning kommit in till jaktkortsregistret.

  • Jaktkortet gäller från 1 juli till 30 juni och måste förnyas varje år.
  • Jaktkortet ska kunna visas upp på uppmaning för till exempel polisen.
  • Du måste ha betalat jaktkort/viltvårdsavgift för att få jaga, oavsett om det gäller fällfångst eller jakt med skjutvapen.
  • Du som är under 18 år slipper att lösa jaktkort. Befrielsen gäller den som inte hunnit fylla 18 vid jaktårets början.
  • Även du som hundförare är skyldig att betala avgiften om syftet är att fälla vilt, oavsett om det är du själv eller någon annan som planerar att avlossa skott. Du som går i drev är också skyldig att betala avgiften. (Källa naturvårdsverket.se)

Mer information får du på Naturvårdsverket webbplats.

Betala ditt jaktkort på webben!

Inloggning jägarregistret

Naturvårdsverket har skapat en webbsida, Min sida, där du bland annat kan betala ditt jaktkort. För att registrera dig och få tillgång till sidan behöver du en e-postadress.

När du har registrerat dig kan du via Min sida:

  • Betala ditt jaktkort om du har betalkort med VISA eller Mastercard
  • Se om du betalat jaktkortet
  • Registrera dig för varg- och lodjursjakt

Jakträttsbevis som du måste ha för att jaga på den mark där du äger eller arrenderar mark, och är avsett för att täcka de gemensamma jaktkostnader som uppstår i föreningen. Dessa kan vara gemensamma för all jakt i området, eller uppdelade i ett småviltkort och ett älgkort.

Gästjaktsbevis är ett kort du måste ha för att jaga på mark där du ej har Jakträttsbevis. Det löses med ett kort per jaktdag i det jaktlag där jakten sker och berättigar ej till enskild jakt, om sådant beslut tagits i föreningen.

Rovdjurskort är ett symboliskt kort när du deltar i samarbetsjakt på rovdjur där du ej betalar jakträttsbevis. Jaktlaget där du normalt jagar skall acceptera den jaktformen för att du kan delta i sådana jakter.

Vid köp av jaktkort förpliktigar man sig känna till och följa de lagar och bestämmelser som finns för natur, jaktgränser, vapen & ammunition, jakt och säkerhet, även lokalt.

 Ladda ned jaktkortet som pdf-fil

När Naturvårdsverket skickade ut information till tjänstemän som kontrollerar innehav av statligt jaktkort fanns också en nyhet med. Nu kan man ladda ned det statliga jaktkortet som pdf-fil. Klicka Här !

2014-06-18

VEM FÅR KONTROLLERA INNEHAV AV JAKTKORT?
Jaktkort ska alltid tas med på jakt och kunna visas för exempelvis

– polisman

– tillsynsman i nationalpark eller naturreservat

– tjänsteman vid Kustbevakningen

– tjänsteman vid Tullverkets gränsbevakning

STATLIGA JAKTKORTET – EN DEL AV JAKTEN I SVERIGE
Statliga jaktkortet är ett bevis på betald viltvårdsavgift, en avgift som alla som jagar i Sverige ska betala. Viltvårdsavgifterna finansierar utveckling av jakt- och viltvård i Sverige. Ett jaktår löper 1 juli till 30 juni året efter.

Nu finns möjligheten att betala och motta sitt statliga jaktkort online. Efter genomförd betalning kan man ladda ned sitt statliga jaktkort som en PDF. Detta dokument är giltigt som utskrift eller för uppvisande i smart telefon eller surfplatta. I PDF:en finns möjligheten att fylla i sina vapenlicenser innan utskrift.

UTLÄNDSKA JÄGARE
Alla utländska jägare ska skapa en profil i Jägarregistret och göra sin betalning online. Utländska jägare ska alltså kunna uppvisa ovan PDF. Tillsvidare kan även kvitto på avlagd viltvårdsavgift godkännas vid kontroll där uppgift om namn, födelsedatum och nationalitet framkommer.

KONTAKTA NATURVÅRDSVERKET FÖR MER INFORMATION