Jaktsäkerhet

Stämman utser jaktledarna för gemensamhetsjakt i VVO.

Jaktledaren är den som vid jakt svarar för att jakten är organiserad på ett säkert sätt för deltagare, och allmänhet. Han startar och avslutar jakten, och tar beslut vid ändrade förutsättningar.

Här finns en Mall för PM i .DOC format så du kan ändra innehållet för den jakt som bebrivs >> Mall jakt PM

Jägaren ansvarar för att sin hantering av vapen och ammunition är helt säker för sig själv och andra.

 • Jaktledarens ord är att betrakta som lag
 • Vid all vapenhantering skall vapnet alltid behandlas som om det vore laddat
 • Slutstycket skall alltid vara utdraget, undantaget när skytt är på sitt pass
 • Vapnet skall alltid plundras om hundförare anmält att han närmar sig ditt pass, tag kontakt med tecken.
 • Före jakt skall skytt kontrollera att loppet är utdraget och fritt från främmande föremål
 • Vid klick, vänta i minst 5 sekunder före patron ur
 • Det är förbjudet att rikta ett vapen – laddat eller oladdat – mot person eller i riktning så att det kan innebära fara
 • Vapnets kikarare får ej användas mot människor utan att vapnet plundrats
 • Vapen eller ammunition får inte lämnas utan tillsyn, enligt gällande vapenlagstiftning
 • Det är förbjudet att vid all jakt vara påverkad av alkoholhaltiga drycker eller droger
 • Omedelbart efter att jaktledaren avslutat jakten skall vapnet plundras
 • Efter jakt skall skytt plocka upp tomhylsor och ta med patronlådor, skräp etc. hem
 • Alla människor som kommer in i jaktområde skall rapporteras via radion.
 • Alla beslut från jaktledaren skall vidarebefordras till pass längre från jaktledaren än du.
 • I vintertid med upplega skall piporna skyddas med piptejp.
 • All säkerhet bygger på att uppmärkta pass används och att de under jakt ej lämnas.
 • Inget skott får avlossas förrän hundens position är säkrad som ohotad.
 • Endast hundförare går utan jaktledarens tillstånd på stånd.
 • Alla pass innehåller områden som medför risk för rikoschett och där skott då ej skall avlossas.

 Vid områdesjakt utser de jagande en som svarar för ansvaret för säkerhet under jakten, detta ansvar läggs ej på gästjägare

Checklista inför jakten

Fungerade din radio inte bra förra året, tro inte att den gör det bättre i år, köp en ny !

Har du, eller skall du, använda hörapparat, då uppkommer nya problem om du har en jaktradio utan Bluetooth. Har du Lafayette Micro 5 finns att köpa till en hörslinga 6555 med mikrofon som kommunicerar med radion och hörapparaterna kabellöst om dessa levererats med aktiverad radiopool, hos hörapparatleverantören.