Småvilt

0077

Småviltjakten bedrivs i många jaktformer beroende på marker och tillgång, en gammal regel är att normal jakt aldrig kan utrota en art, medan för lågt jakttryck kan underlätta för spridning av sjukdomar, genetiska försvagningar och därvid orsaka allvarliga populationsnedgångar. Om jaktlaget har olika rapportörer för Älg och Småvilt, kontakta VöV som då lägger in en rapportör till i Viltdata.se. Småvilt rapporteras numera per jaktår, varför resultatet är beroende av snabb inmatning, i Viltdata.se senast i juli. Kretsens VöV är behjälplig vid problem.

FJVK Småvilt avskjutning 2011 – 2017

Avskjutning 2012Avskjutning 2013 Avskjutning 2014 Avskjutning 2015 Fältvilt i Fokus

(OBS småvilt areal = skall vatten vara inräknat, vilket det ej är för älgjakt)