Fågel

 Avskjutning Tjäder W-Län 2012

Kretsen håller inga större bestånd av skogsfågel, Tjäder, Orre och Järpe. Dessa ligger under ett hårt predatortryck av boplundrare som Lodjur, Grävling, Mård, Räv och ett stort antal fågelarter. Skadefåglar som bör jagas är Björktrast och Ringduva, men även Kanadagås räknas till skadefåglar detta av hygieniska skäl. Andra fåglas som bör jagas av hygieniska skäl är i dessa trakter är Kaja. Olyckligtvis är en boplundrare fridlyst, och det är Ekorren. Gräsänder är sedan länge en fågel som jagats i kretsen, men faktum är att den utan utsättning skulle kunna vara rödlistad, då ca 200.ooo sätts ut varje år,  lika många som föds i vilt tillstånd.

Titta i fågelboken Fågel appRecept SkogshönsSkilja på GässenMorkulla Utsättningsklara Fasaner och Rapphöns Frågor om Fågel Förvaltning Gäss o Svanar

Ladda ner Lär Kvitter Android Ladda ner Lär Kvitter för iPhone

Hur står det till med Morkullan ?

I bland går inte jakten som förväntat