Söder Dalälven ÄSO

Styrelsen för Söder Dalälvens Älgskötselområde. Ordf. Jonas Gustavsson, v ordf. Ulf Berglund, Sekreterare Håkan Lundin, Kassör Jörgen Larsson, Revisor Alf Larsson och Jonny Holmberg

2011 bildades Söder Dalälven Älgskötselområde av  jaktlagen i FJVK ,söder om Dalälven. Karta Avesta ASO

Jaktlagen som  ingår är: By Folkärna Södra VVO ( 4 distrikt) -Alsbo Grubbo Karlbo VVO – Sonnbo Brovallen JLF – Sörbäcks Gård – Kjersels – Vansjö JL – Svensbo JL – (Kvarnberget JLF ingår ej)

SDÄSO ingår i ett förvaltningsområde  1 Möklinta-Fagersta i U-län.


Älgobs 2019-2020


Sista kalven blev skjuten i helgen[2020-01-14].

Därmed har hela tilldelningen i SDÄSO blivit skjuten.

 

PM Söder Dalälven Älgskötselområde 2019/2020 [2019-10-03]

  1. Tilldelningen för jaktlagen i SDÄSO är följande:

 Alsbo-Grubbo-Karlbo: 2 vuxna 2 kalvar

 Sonnbo-Brovallen: 1 vuxna 1 kalvar

 BFS Distrikt 1:

 BFS Distrikt 2:

 BFS Distrikt 3: 2 vuxna 3 kalvar  ( ihop med 1an och 2an )

 BFS Distrikt 4: 2 vuxna 3 kalvar

 Svensbo:

 Vansjö: 1 kalv  ihop med Svensbo

 Sörbäck: 0 kalv (1 kalv på 3 år, valfritt år)

 Kjersel: 0 kalv (1 kalv på 3 år, valfritt år)

  1. Regler gällande älgavskjutning 2019-2020.

 Efter avslutad jaktdag rapport från varje jaktlag om fällda/påskjutna älgar. Ring / SMS till Bernt Hult 073-0684876

 Två kapitala tjurar får skjutas inom SDÄSO. Ring / SMS till Bernt 073-0684876 på en gång när kapital tjur fällts, så att han kan sprida informationen till samtliga jaktlag.

Vid överträdelse av detta så försvinner trofen samt 5st jaktdagar.

 Efter avslutad jakt rapport om älgarnas ålder och vikt lämnas till Bernt via mail. bernthult@yahoo.com

  1. Älg-obs samt Kron-obs.

 Älg-obs rapporteras direkt efter första veckans jakt.

 Slutrapportering efter 7 jaktdagar under första 30 dagars perioden.

 Rapporten lämnas till Bernt via mail. bernthult@yahoo.com

  1. Besiktningsansvariga för att avgöra och utfärda intyg om skjuten älg ska kasseras om den anses som otjänlig är Micael Carlsson 070-5418086
  2. Kronhjortsskötselområdet, ihop med Västerfärnebo Norra kronhjortsskötselområde.

Tilldelning: 1 Hjort-                         1 Hind                         2 Kalvar

OBS!!! Skytten måste veta vad som finns kvar av tilldelningen!!!

Ring / SMS till Bernt 073-0684876 på en gång när ett kronvilt har blivit fällt (Hjort, Hind eller Kalv) , så att han kan sprida informationen till samtliga jaktlag.

Fällavgift: Hjort/500 Hind/400 Kalv/100.   Betalas in på konto: 8166-1,923422-3.  Märk med skyttens namn och Kron.

Hämta Blankett Älgobs HÄR!


 

Länsstyrelsens beslut om jakttid och fällavgift för älg jaktåret 2019/20

Fällavgift. Sedan 2013 har fällavgifterna varit 800 kr för en vuxen älg och 50 kr för årskalv i Västmanland. Administrationen av älgjakten ska vara självfinansierande, dvs fällavgifterna ska täcka kostnaderna för administrationen. Sedan några år tillbaka täcker inte fällavgifterna kostnaderna för länets älgförvaltning. Därför bedömer Länsstyrelsen att fällavgifterna ska höjas och vara 900 kr för en vuxen älg och 150 kr för en årskalv (älgkalv).
Länsstyrelsen har samrått med Viltförvaltningsdelegationen vid möte den 12 juni 2019.
Jakttid
Länsstyrelsen beslutar om följande jakttider för älg under jaktåret 2019-2020:
Älgskötselområden och licensområden. Alla djur enligt skötselplan och tilldelning: 14 oktober 2019 – 31 januari 2020
Oregistrerad mark. Fritt antal årskalvar: 14 oktober 2019 – den 16 oktober 2019

Dessa beslut gäller i de älgförvaltningsområden som administreras av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Avskjutning 2018-10-18 Viltdata Älgobs den 2018-10-18 Älgobs SDÄSO 2018-10-20 Älgobs SDÄSO 2013-2018 Älobs 2013-2018 Tabell


Information om SJF:s roll i ÄFO   Handslaget och ÄBIN


Söder Dalälven Älgskötselområde

Ny e-postadress : ghlundin63@gmail.com

Håkan Lundin

Sekr. SDÄSO


2018-04-05
ÄFO Fagersta-Möklinta
Kallelse till informationsmöte om spillningsinventering
Till samtliga älgskötselområden och licensområden inom Älgförvaltningsområde Fagersta-Möklinta
Nu är det dags för spillningsinventering som det tidigare förvarnats om. Därför inbjuds du till informationsmöte om spillningsinventering i Gullvalla bygdegård den 17 april kockan 19.00. Se karta under Evenemang på SD ÄSO hemsida.
För att få mer statistik om tillgången på älg inom område Fagersta-Möklinta initieras en spillningsinventering inom området. Inför inventeringen kommer Lars Björk från Jägareförbundet att informera om och utbilda i tillvägagångssätt och metodik. Tobias Hjortstråle, vilthandläggare, från Länsstyrelsen Västmanland kommer också att närvara. Kaffe och smörgås kommer serveras under kvällen.
Vi räknar med att två representanter från varje ÄSO kommer. Ta gärna med en representant från varje jaktlag. Kommer ni fler än två så meddela det till kariniewestlund@hotmail.com senast den 15 april så vi kan beräkna tilltugg. Alla intresserade utöver det är naturligtvis också välkomna!
Varmt välkomna!
ÄFG Fagersta-MöklintaVargobs söder Bergshyttan, Kvarnbro Skinnarbo Tjyvberget, Torp. Två spillningar skickade på DNA test, fotmått säkrat 12 cm Avstånd mellan isättningar vid skritt 84 cm. [2018-04-03] [ÅB]


Här nedan finns underlag för diskussioner om älgförvaltning och älgskötsel, klicka på respektive rad för underlag.

.
.

Utskrift Intyg om kasserad älg Älg Västmanlands länPM Skadad älg 2016

Avskjutning SDÄSO 2013  Rödmarkerat område i tabellen ligger inom ÄSO men är licensområde i LST U-Län. Avskjutning SDÄSO 2014  Älg- och Klöviltsråd Möklinta Fagersta FVO Älg i U-län Claes Johansson

Glöm inte att rapportera ändrade e-postadresser .