Söder Dalälven ÄSO

Styrelsen för Söder Dalälvens Älgskötselområde. Ordf. Jonas Gustavsson, v ordf. Ulf Berglund, Sekreterare Håkan Lundin, Kassör Jörgen Larsson, Revisor Alf Larsson och Jonny Holmberg, Rapportör Tomas Persson.

2011 bildades Söder Dalälven Älgskötselområde av  jaktlagen i FJVK ,söder om Dalälven. Karta Avesta ASO

Jaktlagen som  ingår är: By Folkärna Södra VVO ( 4 distrikt) -Alsbo Grubbo Karlbo VVO – Sonnbo Brovallen JLF – Sörbäcks Gård – Kjersels – Vansjö JL – Svensbo JL – (Kvarnberget JLF ingår ej)

SDÄSO ingår i ett förvaltningsområde  1 Möklinta-Fagersta i U-län.


Möte

Älgmöte/Årsmöte i Söder Dalälven Älgskötselområde hålls onsdag 30 augusti kl 19 i Korskrogens Bygdegård.


Från Temakväll den 24/3 2022 Klicka HÄR !


 

PM Söder Dalälven Älgskötselområde 2022/2022 [2022-09-06]

1. För info om aktuell tilldelning/avskjutning Klicka HÄR!

  1. Regler gällande älgavskjutning 2022-2023.

 Efter avslutad jaktdag rapport från varje jaktlag om fällda/påskjutna älgar. Ring / SMS till Tomas Persson 073-154 71 44

 Två kapitala tjurar får skjutas inom SDÄSO. Ring / SMS till  Tomas 073-154 71 44 på en gång när kapital tjur fällts, så att han kan sprida informationen till samtliga jaktlag.

Vid överträdelse av detta så försvinner trofen samt 5 st jaktdagar.

 Efter avslutad jakt rapport om älgarnas ålder och vikt lämnas till  Tomas via mail. cckid7@gmail.com

  1. Älg-obs samt Kron-obs.

 Älg-obs rapporteras direkt efter första veckans jakt.

 Slutrapportering efter 7 jaktdagar under första 30 dagars perioden.

 Rapporten lämnas till  via mail. 

  1. Besiktningsansvariga för att avgöra och utfärda intyg om skjuten älg ska kasseras om den anses som otjänlig är Micael Carlsson 070-5418086
  2. Kronhjortsskötselområdet, ihop med Västerfärnebo Norra kronhjortsskötselområde.

Tilldelning: Klicka HÄR!

OBS!!! Skytten måste veta vad som finns kvar av tilldelningen!!!

Ring / SMS till  073-154 71 44 på en gång när ett kronvilt har blivit fällt (Hjort, Hind eller Kalv) , så att han kan sprida informationen till samtliga jaktlag.

Fällavgift: Hjort/500 Hind/400 Kalv/100.   Betalas in på konto: 8166-1,923422-3.  Märk med skyttens namn och Kron.

Hämta Blankett Älgobs HÄR!


 

Länsstyrelsens beslut om jakttid och fällavgift för älg jaktåret 2021/22

Fällavgift. 
Jakttid
Länsstyrelsen beslutar om följande jakttider för älg under jaktåret 2019-2020:
Älgskötselområden och licensområden. Alla djur enligt skötselplan och tilldelning: 8 oktober 2021 – 31 januari 2022
Oregistrerad mark. Fritt antal årskalvar: 8 oktober 2019 – den 12 oktober 2019

Dessa beslut gäller i de älgförvaltningsområden som administreras av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Avskjutning 2018-10-18 Viltdata Älgobs den 2018-10-18 Älgobs SDÄSO 2018-10-20 Älgobs SDÄSO 2013-2018 Älobs 2013-2018 Tabell


Information om SJF:s roll i ÄFO   Handslaget och ÄBIN


Söder Dalälven Älgskötselområde

Ny e-postadress : ghlundin63@gmail.com

Håkan Lundin

Sekr. SDÄSO 

Här nedan finns underlag för diskussioner om älgförvaltning och älgskötsel, klicka på respektive rad för underlag.

.
.

Utskrift Intyg om kasserad älg Älg Västmanlands länPM Skadad älg 2016

Avskjutning SDÄSO 2013  Rödmarkerat område i tabellen ligger inom ÄSO men är licensområde i LST U-Län. Avskjutning SDÄSO 2014  Älg- och Klöviltsråd Möklinta Fagersta FVO Älg i U-län Claes Johansson

Glöm inte att rapportera ändrade e-postadresser .