Söder Dalälven ÄSO

Styrelsen för Söder Dalälvens Älgskötselområde. Ordf. Jonas Gustavsson, v ordf. Ulf Berglund, Sekreterare Håkan Lundin, Kassör Jörgen Larsson, Revisor Alf Larsson och Jonny Holmberg

2011 bildades Söder Dalälven Älgskötselområde av  jaktlagen i FJVK ,söder om Dalälven. Karta Avesta ASO

Jaktlagen som  ingår är: By Folkärna Södra VVO ( 4 distrikt) -Alsbo Grubbo Karlbo VVO – Sonnbo Brovallen JLF – Sörbäcks Gård – Kjersels – Vansjö JL – Svensbo JL – (Kvarnberget JLF ingår ej)

SDÄSO ingår i ett förvaltningsområde  1 Möklinta-Fagersta i U-län.Älghuvud029

Jakttider och fällavgifter för älgjakten 2018 -2019

Länsstyrelsen har den 15 maj beslutat att älgjakten i Västmanland startar den 8 oktober och i licens- och skötselområden får man jaga till och med den 31 januari 2019.
På oregistrerad mark, får man jaga till och med den 10 oktober 2018.
Alla som fäller en älg ska betala fällavgift, för en vuxen älg är det 800 kronor och för en kalv är det 50 kronor.


Hej !  [2019-01-03]

Mårten Olsson som är ordförande i Hedåkers Kronhjortsskötselområde, som SDÄSO är en del av,  har kontaktat Jonas angående kvarvarande hjortar på tilldelningen. Alla kalvar är inte skjutna på Västmanlandssidan och även hjortar återstår. Vi får därför skjuta ytterligare 2 st kalvar och en till hjort.

Kvarstående på tilldelningen är därför: 2 kalvar, 2 hjortar och 1 hind.

Kom ihåg att meddela skjuten hjort till Bernt Hult omedelbart.

Sprid informationen i jaktlagen. Med vänlig hälsning Håkan Lundin , Sekr.


Avskjutning 2018-10-18 Viltdata Älgobs den 2018-10-18 Älgobs SDÄSO 2018-10-20 Älgobs SDÄSO 2013-2018 Älobs 2013-2018 Tabell


Information om SJF:s roll i ÄFO   Handslaget och ÄBIN


Söder Dalälven Älgskötselområde

Ny e-postadress : ghlundin63@gmail.com

Håkan Lundin

Sekr. SDÄSO


2018-04-05
ÄFO Fagersta-Möklinta
Kallelse till informationsmöte om spillningsinventering
Till samtliga älgskötselområden och licensområden inom Älgförvaltningsområde Fagersta-Möklinta
Nu är det dags för spillningsinventering som det tidigare förvarnats om. Därför inbjuds du till informationsmöte om spillningsinventering i Gullvalla bygdegård den 17 april kockan 19.00. Se karta under Evenemang på SD ÄSO hemsida.
För att få mer statistik om tillgången på älg inom område Fagersta-Möklinta initieras en spillningsinventering inom området. Inför inventeringen kommer Lars Björk från Jägareförbundet att informera om och utbilda i tillvägagångssätt och metodik. Tobias Hjortstråle, vilthandläggare, från Länsstyrelsen Västmanland kommer också att närvara. Kaffe och smörgås kommer serveras under kvällen.
Vi räknar med att två representanter från varje ÄSO kommer. Ta gärna med en representant från varje jaktlag. Kommer ni fler än två så meddela det till kariniewestlund@hotmail.com senast den 15 april så vi kan beräkna tilltugg. Alla intresserade utöver det är naturligtvis också välkomna!
Varmt välkomna!
ÄFG Fagersta-MöklintaVargobs söder Bergshyttan, Kvarnbro Skinnarbo Tjyvberget, Torp. Två spillningar skickade på DNA test, fotmått säkrat 12 cm Avstånd mellan isättningar vid skritt 84 cm. [2018-04-03] [ÅB]


Här nedan finns underlag för diskussioner om älgförvaltning och älgskötsel, klicka på respektive rad för underlag.

.
.

Utskrift Intyg om kasserad älg Älg Västmanlands länPM Skadad älg 2016

Avskjutning SDÄSO 2013  Rödmarkerat område i tabellen ligger inom ÄSO men är licensområde i LST U-Län. Avskjutning SDÄSO 2014  Älg- och Klöviltsråd Möklinta Fagersta FVO Älg i U-län Claes Johansson

Glöm inte att rapportera ändrade e-postadresser .