Rådjur

 

Är det vanligaste viltet i området, ett vilt som inte tål en för låg avskjutning. Arten härstammar från ett fåtal djur i häng omkring 1900 till en population över hela Sverige, detta under att jakt pågick, arten utvecklas genom att vandra från ett jagande område till ej jagande område där de sedan om jakt ej förekommer inavlas, samtidigt som de då kan självdö pga. tandförslitning, vanlig inavelseffekt är dvärgväxt. Stor dödlighet genom jakt, Lodjur, viltolyckor och rävpredation på killingar.

Rådjursräkning SVVO sker genom räkning från bil 1/4 -1/6 högsta sammanlagda resultat gäller. Färdväg Fors-Åkerby-Västanvik-Banvallen- Bygdegården-Västanvik-Västanberg-Dalkarlshyttan-Västansjö-Björkmossen-Granliden-Fors.

Rådjur kan vara tuffaPassa & Hänga Lår i småstekarRecept Rådjur  Vad kan du om Jakt på Råbock ? Foderautomat Rådjur

Bena ur Rådjurslår

Rådjur har olika benäningar beroende på ålder och kön.

Hankön Honkön Ungar
> 2 år Bock > 2 år Get < 2 mån Kid
< 2 år Spetsbock < 2 år Smaldjur < 1 år Killing
Råbock i havreåker 2014-07-28 / ÅB

 

Hängning

Hjortdjur bör hänga några dagar beroende på årstid och temperatur. Större hjortdjur som älg kan hänga i två delar så blir köttet mört. På mindre hjortdjur som rådjur kan man sätta en pinne mellan slaksidorna för att lufta ur.
Tider för hängning:
 1. Över 10 grader varmt: 2-4 dagar
 2. 5-10 grader: en vecka
 3. 2-5 grader: 14 dagar

Tips för stödutfodringen

• Anlägg utfodringsplatsen där viltet har uppsikt, men ändå ostört. Långt från vägar och skadekänslig gröda och skog.

• Börja i god tid så att viltet hittar och hinner vänja sig vid fodret. Jobba gärna med trivselplatser där flertalet åtgärder görs på samma plats.

• Platserna för fältvilt och småfågel måste ligga i skydd för predatorer. Utfodring sker endast med naturliga råvaror.

• Använd foderspridare, automater och foderhäckar. Glöm inte att städa efter säsongen, plocka undan och kalka på platsen.

• Utfodra med tidigt skördad ensilage (örter, klöver och spannmål), havrekross, spannmål, ärtor, majs, frukt och rotfrukter.

• Fäll asp, rönn, ek, bok, tall och salix-arter. Ploga rent från snö på skogsvägar och åkrar med viltbegärliga grödor.

• Planera avverkningar och gallringar av tall och löv vintertid.

• Viltåkrar med en mosaik av olika grödor gynnar många arter över lång tid

// // // 15 fakta om rådjuret 

2015-12-26

 1. Rådjuret har en lång historik i Sverige. Förmodligen invandrade det till Sverige i omgångar mellan nedisningarna under förhistorisk tid.
 2. Från medeltiden och fram till 1700-talet var jakträttigheterna för rådjur,
  älg och kronhjort förbehållna kungamakten och adeln.
  Denna lagstiftning upphävdes dock av Gustav III år 1789 till förmån för fri jakt på för de som hade egen skattemark.
 3. Hjortdjursstammarna var nästan utrotade kring mitten av 1800-talet.
  Rådjuret fanns till sist bara kvar i en känd stam om ett par hundra djur på Övedsklosters gods i Skåne.
 4. Rådjuret är vårt minsta och mest vanliga hjortdjur.
 5. Rådjur är liksom andra hjortdjur en idisslare.
  Det betyder att födan stöts upp och tuggas om efter en första bearbetning i två av djurens magsäckar.
 6. Spåravtrycken av klövarna är de minsta av de svenska hjortdjurens.
 7. Rådjurens bäst utvecklade sinnen är smak-, hörsel- och luktsinne.
 8. Vill man avgöra könet på djur utan horn, kan man titta på den bakre delen av djuret. Bocken avslöjas tack vare en hårtofs vid könsorganet under buken.
  Hos geten sticker istället en ungefär fem cm lång brungul hårpensel fram i underkanten på den vita akterspegeln. Penseln syns även hos getkiden.
 9. Man skiljer på tre horntyper och bocken brukar få namn efter deras utseende.
  Bär den ogrenade horn kallas den spetsbock. Har hornen två taggar längst ut kallas den gaffelbock. Den mest utvecklade horntypen finns hos sextaggaren som har tre taggar på varje horn.
 10. Vid uppvaktningen ses bocken ofta jaga efter geten i korta ruscher.
  Men tiden före själva parningen rör de sig ofta i lugnare mak,
  ofta i ganska snäva öglor eller cirklar. Ibland trampas en synlig stig, s k häxring upp av den nötning paret åstadkommer.
 11. Rådjursgeten har något som kallas för fördröjd implantation.
  Det kallas även fördröjd fosterutveckling och innebär att ägget som befruktades vid parningen i augusti börjar utvecklas först runt årsskiftet.
  Då fäster det i livmoderns vägg (det vill säga implanteras) och börjar växa –
  innan dess har äggen svävat fritt i livmodern.
 12. Getter som är havande får förskjuten pälsömsning, behåller vinterpälsen längre på försommaren.
 13. Rådjuren saknar framtänder i överkäken, liksom andra hjortdjur. Det gör att bitspåren från rådjur på vegetation ger ett avslitet intryck.
 14. Ett rådjur blir sällan äldre än 10-12 år i Sverige.
 15. Den faktor som tycks begränsa livslängden mest är tandslitaget.
  När skärpan i tänderna avtar med stigande ålder får djuren svårare att effektivt inta föda.
 16. 6-7 rådjur äter lika mycket som en vuxen älg.