Verksamheten i JFJVK

Kretsen samordnar de gemensamma uppgifterna för Jaktlagen och kontakt med JFD enligt kretsplan.

Närmast ligger länsstämman 2020 vars stämmohandlingar kan ses här