Verksamheten i JFJVK

Kretsen samordnar de gemensamma uppgifterna för Jaktlagen och kontakt med JFD enligt kretsplan.

Närmast ligger stämman 2020 och Temakväll 20/2 Bergshyttan