Verksamheten i JFJVK

Kretsen samordnar de gemensamma uppgifterna för Jaktlagen och kontakt med JFD enligt kretsplan.