Verksamheten i JFJVK

Kretsen samordnar de gemensamma uppgifterna för Jaktlagen och kontakt med JFD enligt kretsplan 2021 som är under behandling.

Närmast ligger Kretsstämman 2021 som vi begärt få flytta fram pga. Corvid 19