Verksamheten i JFJVK

Kretsen samordnar de gemensamma uppgifterna för Jaktlagen och kontakten med JFD enligt kretsplan 2022 som är under behandling.

Vid länsstämman i Borlänge 2022-04-09 erhöll Jägareförbundet Folkärna Jvk Wallenbergs stipendiet för 2022, huvudsakligen för det gemensamma arbetet med rovdjursspårningar.

Temakväll Säkerhet och Försäkringar hölls den 24/3 I Korskrogen.

Föreläsare fr.v Hans Johansson SJF Region Mitt, t.h Dan Eriksson Jaktledare och hundförare Östervåla.

Säkerhet och försäkringar vid jakt.

 

Varje år förekommer någon olycka i Sverige vid jakt, och ibland, med vapen inblandat.

Med ständigt nya jaktdeltagare, tillsammans med ett allt rörligare friluftsliv och en ökad naturturism, ökar riskerna.

Ansvaret för säkerheten vid enskild jakt ligger i hög grad på jägaren, men vid gemensamhetsjakt också på den som leder jakten, jaktledaren. Tyvärr finns här en gråzon nämligen vid jakt i mindre grupper, särskilt i VVO, som enligt lag har, att välja jaktledare vid sin stämma.

Dessa frågor är inte enkla att reda ut, Svenska Jägareförbundet och Studiefrämjandet har därför anordnat en temakväll torsdagen den 24 mars Kl 19.00 i Korskrogens bygdegård.

För att belysa de vådor som kan uppkomma vid brister i säkerheten, kommer Dan Eriksson, jaktledare och hundförare från Östervåla, att berätta om egen erfarenhet. Det var han som dagen före nyårsafton 2017 gick ut för att jaga älg med sitt jaktlag. En påskjuten älg, faller inte på skottplatsen, utan Dan får påbörja eftersök. Han meddelar kontinuerligt sin aktuella position över radion, men trots detta händer det som inte får hända. En jägare misstar honom för ett vilt och avlossar skott det träffar Dan i ljumsken. Genom ett rådligt agerande framför allt av honom själv, så gick hanns liv att rädda. Sedan detta inträffade har Dan valt att göra något positivt av sin erfarenhet. Han åker runt och föreläser om sin upplevelse med avsikten att något liknande inte skall behöva hända i andra jaktlag. Dans starka intresse har fått honom att fortsätta jaga trots olyckan. Han har också tilldelats utmärkelse ”Årets jägare”.

För att få grepp om vilka försäkringar som gäller under jakt, kommer Hans Johansson Svenska Jägareförbundet Mitt på besök under kvällen.

På detta sätt förväntar sig Jägareförbunden Folkärna och Folkare, att kunskaperna om nödvändiga åtgärder vid jakt för ökad säkerhet, sprids i jaktlagen så ingen drabbas av olyckor.