Vildsvinsåtel

Så åtlar du vildsvin – här får du 10 tips – Svensk Jakt// // //

För att hålla vildsvinspopulationen i schack är och förblir vakandet vid åteln den viktigaste jaktformen. Men för att jakten ska bli effektiv måste åteln anläggas på rätt plats och på rätt sätt. Följ Svensk Jakts tio råd och skjut många vildsvin på din åtel

Platsen. Välj en åtelplats med hårt underlag. Stenig mark, en berghäll eller en vändplan på en skogsbilväg är bra alternativ. Då slipper man den lervälling som oftast blir följden av vildsvinens tramp och bökande.

Ljuset. Förutom eventuell åtelbelysning är månskenet viktigt för jakten. Åtel och torn ska stå så att jägaren får ljuset i ryggen eller snett från sidan.

Vinden. I södra Sverige blåser det vanligtvis från sydväst. Jägaren som inte tar hänsyn till det när åtelplatsen anläggs får inte många jakttillfällen. Vildsvin ser inte särskilt väl, men luktsinnet är formidabelt. Se också till att du kan ta dig till vakkojan utan att lägga vittring över åteln.

Koja-Torn. Visst går det att sitta i ett vanligt jakttorn, men det behövs inte många kalla vinternätter innan beslut om kojbygge är taget. En idé kan vara att bygga kojan på ett vagnunderrede för att den ska kunna användas vid flera åtlar.

Spridare-Tunna. En tunna på ben med tidsinställd spridare är det bästa alternativet. Då begränsas givan till önskad mängd per dygn.
Vildsvin är dessutom läraktiga djur och kan börja komma till åteln i samband med att de hör spridaren gå igång. En stor, fastkedjad plastdunk med små hål där fodret spiller ut när vildsvinen välter dunken fungerar också.

Fodret. Vildsvinen ska lockas till åtelplatsen där de ska uppehålla sig så länge som möjligt. Det är ingen utfodringsplats. Majs, ärtor eller vete är lämpligt att använda för att locka djuren till platsen.

Bakgrunden. Snö eller en annan ljus bakgrund är närmast nödvändigt för att kunna köns- och storleksbestämma vildsvinen samt lossa ett säkert skott, om man inte har en belysning på åteln. Genom att sprida halm på marken och ställa upp halmbalar möjliggörs jakt även på barmark.

Tjära. Att stryka tjära på ett träd, en stubbe eller på en påle nedslagen i marken är effektivt när man ska locka vildsvin som älskar att skrubba sig mot tjäran.

Vildsvinsfigur. Att storleksbestämma ett vildsvin i mörker är svårt. En utsågad vildsvinssiluett i årsgrisstorlek som skruvas fast på foderspridarens ben kan underlätta för jägaren att välja rätt djur.

Åtelkamera. Att få använda viltövervaknings­kameror vid vildsvinsåtlar är viktigt för en effektiv jakt. Nya och enklare regler för viltkameror har varit kända och efterlängtade.

Med den nya kamerabevakningslag som i delar började att  gälla den 25 maj 2018 är viltkameror i privat verksamhet Inte  längre tillståndspliktiga. Den som vill sätta upp en viltkamera måste följa GDPR med ett omfattande regelverk, där en av de rättsliga grunderna för kameraövervakning är att den bara ska användas när övervakningsintresset väger tyngre än det allmänna integritetsintresset

Så säger lagen från Maj 2018, obs inga rättsfall än !

FRIHET UNDER ANSVAR

Tillståndsplikten slopas, och istället blir det frihet under strikt ansvar. – Om du exempelvis sätter en kamera djupt inne i skogen där få människor rör sig så är det troligtvis ok, men om du sätter den vid ett motionsspår där många människor kan bli fotograferade så är det inte lika säkert att det är lagligt, säger Maria Johansson, biträdande förbundsjurist i Svenska Jägareförbundet.

INGEN PRAXIS

Användaren måste själv göra en bedömning, och någon tydlig praxis finns inte. Den nya lagen har inte prövats  rättsligt. Datainspektionen ger på sin hemsida råd och vägledning om vad som gäller. Bland annat måste den som sätter upp en kamera också sätta upp kontaktinformation med namn, telefonnummer, mejladress samt ändamålet med övervakningen.

ÖVERVAKA HUNDGÅRDEN

– Det är omfattande regler, där Jägareförbundet i sina remissvar försökte få bort kravet på namn i kontaktuppgifterna. Vi tycker att det hade varit bättre att använda jägar-id för att skydda jägares identitet, säger Maria Johansson. Sedan tidigare är det också tillåtet att övervaka garaget, hundgården, jaktstugan eller båthuset. Så länge övervakningen sker på privat område där allmänheten inte har tillträde och du som övervakar gör det som privatperson så är det fritt fram och där behöver du inte följa GDPR.

I jaktlagens paragraf 24 regleras vad som gäller åtling:

”Utan lov är det inte tillåtet att skrämma eller mota vilt från någon annans jaktområde (…). Det är inte heller tillåtet att utan lov locka vilt från någon annans jaktområde genom utfodring eller på något annat sätt.”

För åtlar med innehåll för Björn krävs tillstånd från Länsstyrelsen.