Sjukdom & Fallvilt

Har några stångskador på sitt samvete Foto Åke Berglund

Afrikansk svinpest övervakas bäst genom att undersöka självdöda vildsvin – kontakta gärna SVA (via e-post vilt@sva.se), om du hittar ett dött vildsvin .

CWD Övervakning 2018-2020

Till sida om C W D P4 Värmland om CWD Faktablad C W D Trikinprov Vildsvin & Björn Hudsår på Älg 2016 Enkät Älgskador

Webb-tv: Så tar du CWD-prov

Fallvilt är samlingsnamnet för djur som hittas döda där anledningen ej direkt är jakt,och av skäl sominte alla gånger kan fastställas. Djur med skador som tyder på rovdjursangrepp, av varg, björn eller lo, anmäls till kretsens rovdjursansvarig. Dessa djur har efter en tid haft besök av örn, hök, svartfågel eller räv och järv och då svårt att fastställa vilket djur som egentligen dödat, det är också möjligt att någon okopplad hund varit framme, i de fall sådant angrepp iaktagits skall det anmälas till kretsens hundansvarig( Vakant= Styrelsen).

Djur med skottskador eller trafikskador anmäls till Polisen.  Djur med sjukdomsbild, är magra, har hudangrepp, äldre frakturer, eller tecken på smittosam sjukdom, då kontaktas viltprovtagare Ingrid Flygare som avgör om SVA jourhavande vetrenär 018-67 40 00 skall kontaktas, och bestämmer vad som skall ske med djuret. Älgar åldersbestäms, och matas in i Viltdata.se under ”Övrig dödsorsak” Älg med stångskador noteras i Viltdata.   Viltprovare  Sjukdomläge Vilt 2017 Undersökning Älg 2017

SVA Statens vetrinärmedicinska Anstalt

Rävskabb.

Antal drabbade rävar ser nu ut att öka i kretsen samtidigt som antalet skjutna minskar.  Rävbandmask

Vildsvinskontroll.

FJVK deltar i en undersökning och fastställande av hälsostatus på frilevande vildsvin.

Vid skjutet vildsvin Söder om Dalälven kontakta viltprovtagare Ingrid Flygare. Om vildsvinsprov S V A

Trikinprov.

Prov SVA 

Trikinundersökning, vildsvin. 110 + moms(6-12 djur 89 kr/st, 13-20 djur 68 kr/st + moms.)

Prov vid JP Hästveda

Älgtjurskontroll.

Alla tjurar med ryggsår eller förtidigt fällda horn, skall rapporteras till SVA.

Läs Här .  Hämta blankett Här Skriv ut blankett


Svenska Jägareförbundet viltövervakning
Övrig dödlighet älg 20-83-02-003-Ä GARPENBERGS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 2012-2017
År                   Okänd orsak         Trafikskadad             Rovdjur          Sjukdom/skada               Annat
2012                0                                   3                                0                                0                               0
2013                1                                   4                                 0                                2                               0
2014               2                                   2                                 0                                 1                               0
2015               1                                    6                                 1                                 0                               0
2016               2                                   5                                  1                                 0                               0
2017               1                                   0                                  0                                 1                                1