Viltkamera

Burrel vilt/övervakningskamera färdiginstallerad och klar! Bekymmersfritt bara att slå på ON så fungerar det.
Trampet Hund&Jakt Friggeråker, Trampet  SE-52194 Falköping.  mobnr:+46 0706413214

www.trampet.se
info@trampet.se

När nu viltkameror är godkända att använda gäller nu endast att området är utmärkt med Skylt 1 och Skylt 2. Då är foto tagna med viltkamera, med datum och tid godkända som bevis för rovdjur.


Jägarna har via SJF påverkat den lagändring som gjorde det möjligt att använda viltkameror utan att den registreras hos myndigheterna. Med detta följde en del krav som t.ex. att platsen skall skyltas så ingen ofrivilligt skall registererats med bild enligt dataskyddsförordningen.

Att detta skulle bidra till stölder är inte rimligt då foderspridare, belysning och vaktorn på åtelplats vägleder tjuvar många gånger mer än en skylt. Tvärtom är det så att avsaknad av skylt, förhindrar kameraägaren att kunna anmäla stölden, och få försäkringsbolaget att betala ut ersättning. Och att straffas för olaglig kameraövervakning.

Det finns dessutom friskrivningsvägar som finns på FJVK mall nedan, den som läser skyltarna vet ju ej normalt, om kameran är registerande eller är av den numera allt vanligare, sändande typen.(Bild hamnar på hemma datorn)

Att så få kamerastölder ”förekommer” har berott på att de stulna ej varit registrerade och ej då kan stölden ej anmälas.

Viktigt att kamerastölder kan anmälas och lagföras så buset åker fast, så att vi kan fortsätta med de projekt som nu pågår med användning av kameror i viltförvaltningen för inventering av klövdjur och rovdjur. Därför legalisera era kameror i FJVK !

Skylt 1 Viltkamera Skylt 2 Viltkamera

Skylt 1 placeras så den som läser den, fotograferas.

Mer om kameraövervakning av rovdjur

Exempel på kamerainstallation