Utbildning

Utbildningsansvarig i FJVK är Ingrid Flygare 0226-650 06  –  070-630 98 64 flygare.ingrid@comhem.se 

 

Kommande möten och utbildningar presenteras under Kurser & Möten en del också under Evenemang.

Tanken är att nästa möte/utbildning skall ses på första sidan, där under visas de två nästa. Övriga genom att klicka under listan.

Styrelsen har noterat  att kännedom och jakt på vildsvin är något som behövs just nu. Så vi kan hjälpa de som ev. får vildsvinsproblem, och inte har/haft jakt på sin mark tidigare. Jaktlag som tänker anordna kurser eller föreläsningar skall alltid kontakta Ingrid.

När du svarar med kontaktformuläret nedan skall du skriva in summan av siffrorna, det är inget intelligenstest utan ett sätt att undvika sk. robotsvar som stoppar hemsidans funktion. [2018-06-25]

E-Utbildning Till SJF Utbildningssida E-Utbildning Eftersök Stycka Klövvilt Hundutbildning Viltspårning  Viltundersökare

Under 2017 klarade 12 800 personer det teoretiska provet, för Jägarexamen

vilket är en ökning jämfört med 2016 då 12 650 genomförde provet.
2015 var ett rekordår med 13 340 godkända teoretiska prov.

Andelen kvinnor fortsätter att ligga högt.

Om Jägarexamen

De kurser som jaktlagen kan anordna är: Jägarskolan, Jaktskyttes ABC, Vildsvin

Kronhjort, Jakt på varg, Eftersök på klövvilt, Det vilda köttet, Lockjakt på räv

Fångst -räv och grävling, Viltvård, LASA Leta -Analysera- Spåra- Avsluta)

Bulvanjakt på gäss, Framtidens älgjakt- om du får bestämma

Mer info Leif Risander Tel :0247-131 35  e-post : leif.risander@studiefrämjandet.se

 Planer för 2019: Jägarskolan kontakta Studiefrämjandet.

Vad innebär Jägarskolan, klicka HÄR

Temakväll  Kulvapnet
Att ta hand om sitt vapen på ett bra sätt gör att det bibehålls i gott skick vilket gör att risken för eldavbrott och dåliga skott minimeras.

Under kvällens föreläsning behandlas kulvapnets funktion och skötsel och där även dina egna frågor besvaras.

Entréavg. 50 kr inkl. fika

Anordnas efter initiativ av kretsar, älgskötselområden, studieförbund m.fl.
Intresserade kontakta 010-5847182 helene.sterner@jagareforbundet.se

 Viltdata.se

Kvällsutbildning om har man arbetar i Viltdata.se. Målgruppen är i första hand nyckelpersoner i bl.a. älgskötselområden som skall ansvara för Viltdata.se
Ingen avgift.

Anordnas efter initiativ av kretsar, älgskötselområden, studieförbund m.fl.
Intresserade kontakta Erik Matsson 105847662 erik.matsson@jagareforbundet.se

 

Viltvårdsområde, VVO

Ett VVO är en sammanslutning av marker/fastigheter för en bättre jakt och viltvård. Många lagar och bestämmelser styr ett viltvårdsområde. För att på ett korrekt sätt sköta ett VVO krävs goda kunskaper om hur dess lagar och föreskrifter skall tolkas och följas. Kvällskurs, ordnas på begäran. Ingen avgift

Anordnas efter förfrågan kontakta Erik Matsson  0105847662  erik.matsson@jagareforbundet.se

 

Vildsvinen inom Viltvårdsområden

Ett VVO är en sammanslutning av marker/fastigheter för en bättre jakt och viltvård. Många lagar och bestämmelser styr ett viltvårdsområde. För att på ett korrekt sätt sköta det ”nya” viltet vildsvin inom ett VVO anordnas informationskvällar enligt nedan.

Ingen avgift.

Anordnas efter initiativ av kretsar, älgskötselområden, studieförbund m.fl.
Intresserade kontakta Erik Matsson 0105847662   erik.matsson@jagareforbundet.se

 

Jaktledarutbildning

Under två dagar får du teoretisk genomgång av jaktvårdskonsulent samt praktiska skjutövningar för skytteinstruktör. Kursavgift 1250 kr. I avgiften ingår fika och lunch första dagen samt viss kurslitteratur. Minst 10 och max 18 deltagare. Utöver nedanstående tillfälle anordnas denna utbildning om intresse finns för kretsar, älgskötselområden, företag, vvo eller jaktlag efter överenskommelse.

 

Frågor om kurserna kontakta Hans Johansson 010-5847653   alt hans.johansson@jagareforbundet.se

Anmälan helene.sterner@jagareforbundet.se alt 010-5847182

anordnas efter förfrågan kontakta personalen på Jägareförbundets kansli i Falun tel 010-5847182.

 

Älgskötselområdets administration och älgförvaltningsplan

Ett älgskötselområde är en registreringsform för älgjakten som bygger på frivillig samverkan mellan jakträttshavare. En viktig del för att få registrera ett älgskötselområde är älgskötselplanen, men även administrationen inom området är viktigt för att allt skall fungera.

En introduktion till ett digitalt utbildningspaketet för älgskötselområdets administratörer anordnas efter förfrågan. Minst 10 och max 20 deltagare.

Pris; Ingen avgift

Frågor om ”kursen” kontakta Helen  0105847182  helene.sterner@jagareforbundet.se

Styckningskurs

Lär dig stycka ett helt djur. Älg/Rådjur/vildsvin.
Anordnas efter förfrågan på initiativ av jaktlag, när ni har viltet hängande, dock minst 10 personer.
En grundläggande anatomisk styckningskurs för dig som vill kunna ta hand om och stycka ett helt djur. Några förkunskaper inom området behövs inte.

Efter den här kursen kommer du att kunna stycka ett helt eller halvt djur och ta vara på alla styckningsdetaljer.

Plats: I ert slakteri     Pris: 500 kr per person

Frågor om kursen kontakta Leif Risander 076-77 86 069 eller leif.risander@studieframjandet.se
Anmälan: Anmälan grupp om minst 10 personer till samt förslag på lämpligt datum till; helene.sterner @jagareforbundet.se  alt 010-5847182
 

 Viltundersökare
Viltundersökarens arbete syftar till att öka kvalitén på viltköttet och innebär också att kraven sänks på vilka organ mm. som skall medfölja viltet till en vilthanteringsanläggning för besiktning.

Jaktlagets viltundersökare får utfärda ett intyg eller underrätta besiktningsveterinären om resultatet av en första yttre och inre undersökning av ett fällt vilt.
Efter ansökan kan också länsstyrelsen ge viltundersökare rätt möjlighet att besiktiga älgar och skriva intyg om okänliga som föda och därmed fria från fallavgift.

Förkunskaper: Avlagd jägarexamen eller motsvarande kunskaper om vilt och tillvaratagande. Boken ”Liv och död bland vilda djur” kommer att ingå i
utbildningen.

Pris: 950 inklusive lunch. Information om kursen kontakta kalle.johansson@jagareforbundet.se.

Anmälan till Jägareförbundets kontor i Falun telefon 010-5847182. Alt. helene.sterner@jagareforbundet.se

Förtroendemannautbildning

För gamla och nya ledamöter i kretsarnas och jaktföreningarnas styrelser. Styrelsens arbete, verksamhetsplanering, medlemsvård.
Information om kursen kontakta claes.lindstrom@jagareforbundet.se

Kostnad 0 kr

Information om kursen kontakta helene.sterner@jagareforbundet.se

Föreningskunskap
För kretsar, viltvårdsområden, jaktklubbar eller älgskötselområden som har upptäckt att man borde kunna mer om föreningskunskap har studiefrämjandet en utmärkt liten ”kurs”.
Kontakta Leif Risander Studiefrämjandet Leksand 076-7786069 leif.risander@studieframjandets.se för Norra Dalarna och Gävleborg eller
Per Folkerud Studiefrämjandet Falun 023-777634
per.folkerud@studieframjandet.se för Södra Dalarna så hjälper de Er.