Medlemsförmåner

Integrationsprojektet – Svensk natur till alla

Svenska Jägareförbundet är inte bara en jaktorganisation, utan är även en av Sveriges största friluftsorganisationer. Vårt uppdrag handlar inte bara om jakt och vilt för jägare utan även om att informera och öka samhällets förståelse och intresse för natur, miljö, naturvård, särskilt viltvård och jakt. Dessa åtgärder är avsedda att nå alla i samhället och det är med denna avsikt som vårt integrationsprojekt startade. Syftet med satsningen är att öka målgruppens förståelse och deltagande i svensk natur & friluftsliv.

För utom att du också jagar i Sveriges största jaktlag har du en hel räcka fördelar.

Vi har här en länk direkt till dina rabatter        >> Här

 

Dina försäkringar finns                                          >> Här

En annan fråga som du som jägare kommer att få svara på är Varför jagar du ?

Tanken med frågan är ofta att det har vi inget bra svar på, så frågaren tror sig ta hem hela poängen. Här har några argument att ha i bakfickan om du tycker att de stämmer.

  • Vi har våra rötter i jakten. Under den längsta delen av den tid vi människor funnits på jorden har vi varit jägare. Att jaga är ett naturligt sätt att leva.
  • Jakt är ett sätt att uthålligt skörda ett överskott som naturen ger. En betydelsefull del av jaktskickligheten är att nyttja den resursen klokt och inte ta ut mer än naturen producerar.
  • En viktig del av den jaktliga upplevelsen är att jaga med etik. De regler vi jägare följer är betydligt hårdare än de villkor som råder i naturen.
  • I den jaktliga känslan ingår också tillfredsställelsen att själv kunna hämta sin mat från naturens skafferi och laga till den. Viltet har levat ett naturligt liv fjärran från djurfabriker, antibiotika och andra konstgjorda sätt att hantera djur.
  • Att jaga tillsammans är ett naturligt sätt att umgås. I jaktlaget blir man bedömd efter hur god jägare och kamrat man är, inte efter social position gods och guld.
  • Jakt är också naturupplevelse. Många jaktdagar är det enda ”bytet” minnen av upplevelserna i skog, på fjället eller i skärgården.
  • Den trognaste jaktkamraten är hunden. Mycket av jaktlyckan ligger i att träna sin hund och glädjas åt dennes arbete.
  • Information Hundförsäkringar