Avskjutning FJVK 2017

Nedan visas avskjutningen i FJVK område, även jaktlag i och utanför ÄSO.

Svenska Jägareförbundet viltövervakning          
Avskjutning jaktlag översikt älg Jägareförbundet Folkärna  2017    
Jaktlag/ÄSO             Tilldelning                       Avskjutning      
Namn Areal Tjur Ko/ Kviga Kalvar Tjur Ko/ Kviga Kalvar Avskj. /1000ha
Folkärna Norra Jaktklubb 1497 1 1 2 1 1 2 2,7
Folkärna Östra VVO 1093 0 1 2 0 1 4 3,7
Kolarbo Lycka JK 697 0 1 1 0 1 1 1,4
Stigvägens VVO 1592 1 2 3 2 3 5 5
Veddarsbo 1116 0 0 2 0 0 0 0
Öhns Jl 190 0 0 1 0 0 1 5,3
Östanfors VVO 1983 1 3 3 1 3 4 3,5
Folkärna Västra 866 0 1 1 0 1 1 2,3
Nickarvet JS 405 0 0 1 0 0 0 0
SDÄSO 8854 6 6 14 7 4 8 2,1
Kvarnbergets JF 305 0 0 1 0 0 0 3,3
Anders Viltmarker 360 0 0 1 0 0 0 0
Summa 18958 9 15 32 11 14 26 2,7