Jaktens värde

Jakten i europa är värd 160 miljarder kronor
Europas sju miljoner jägare spenderar 16 miljarder euro (160 miljarder kronor) årligen på licenser, arrenden, vapen,
ammunition, annan utrustning och resor.

Det förklarade FACE, den europeiska federationen för jägarorganisationer, vid en konferens i Europaparlamentet 2016

Parlamentsledamot Karl-Heinz Florenz kommenterade:
– Jakt är en viktig drivkraft för landsbygdens och ländernas ekonomier i hela Europa.
Det är viktigare än någonsin att fastslå detta, särskilt med bakgrund av hur Europas landsbygd förändras.
FACE:s ordförande Michl Ebner menade att jaktens värde, med bättre mätmetoder, kanske motsvarar ett dubbelt så högt värde än 16 miljarder euro.
– Jaktens värde kan inte bara mätas i pengar. Jägarna bidrar även med ideellt arbete för att skydda och förvalta arter och naturområden, ger arbetstillfällen, ökar den sociala samhörigheten, kulturella identiteten och traditionerna på landsbygden.
Svensk Jakt