Älglyrik

Han kommer hvar natt till en havrevret, från torpet man sett hvar han betar, den väldige best, som med svett och förtret jag fåfängt om dagen letar.

Nu sover all nejden i fullmånens flor, men brinnande vakar min lystnad. Vid diket, där frodiga pilhäcken gror, jag väntar i vindlös tystnad.

Då träder han ut från sitt höstliga slott mellan granar och blodröda aspar. Han skrider högtidligt och lugnt som en drott, och kronan i grenarna raspar.

Så fredligt i måndimmans vaggande ström han vankar bland kornrika snesar, fantastisk, bisarr som en syn i en dröm, som en vålnad av fornskogens resar.

Och här, på sitt odal, för mer än ett djur han syns mig, ja mer än min like: en stoltare son av drottning Natur, en förstfödd i vildmarkens rike.

Det kommer till korta, mitt jägarblod. Jag kan ej min vekhet betvinga, jag nänns icke sända mitt dödande lod i denna månljusa bringa.

Ett sådant pris får ej vinnas med svek, Jag smyger mig bort genom riset. I morgon börja vi åter vår lek, du höge, på gamla viset. Då spela vi rent. Du har präktiga ben, och ärligt försprång du vunnit; om jag hinner dig då över stock och sten, har nog månskenshumöret försvunnit.

Och bringar jag då mot din fasta bog till hvila det darrande kornet, skall skottet få sjunga kring myr och skog, och med fröjd skall jag stöta i hornet.

Och stolt vill jag räkna hvar pannans tagg som du burit i prakt utan lyte samt föra hem över tuvornas dagg i kvällen mitt förstliga byte.

Erik Axel Karlfeldt Folkärna

Reciterat på FJVK stämma 2011 av v ordförande Bengt Fageräng, Bergshyttan.

Bengt Fageräng

 

 

 

 

Dä ä bare en pappälg

sôm du skjuter på

å du blir så skälven

Va ska dä då bli

när du kommer te skogen

Då törs du fôll knappt

sekte

å va ska du då där

å göre

                                                 Stig Berg